ITSVET projekta partneri tiekas Rīgā 

15 un  16 . jūnijā Rīgā noritēja ITSVET projekta („ICT Security in VET”) partneru sanāksme, ko organizēja projekta partneri no Latvijas : LIKTA un Rīgas tehniskā koledža.

ITSVET Projekta mērķis ir izstrādāt IKT drošības speciālista izglītības moduli un tam atbilstošo mācību metodoloģiju un materiālus profesionālās izglītības sistēmai Baltijas valstīs. Lai sasniegtu šo mērķi projekts paredz izstrādāt inovatīvu apmācību programmu, materiālus un apmācītus pasniedzējus attiecīgajā jomā.  Projektā piedalās partneri no Igaunijas, Latvijas un Somijas, tas tiek realizēts Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros.

Projekts tika uzsākts 2015. Gada decembrī un pirmajā periodā  galvenā aktivitātes bija pētījumi 3 dalībvalstīs, lai noskaidrotu darba devēju prasības IKT drošības speciālistu prasmēm un izglītībai. Pētījuma ietvaros tika izmantotas dažādas metodes, tai skaitā darba devēju tiešsaistes aptauja 3 valstīs, DACUUM metodoloģijas un fokusa grupas ( IKT drošības eksperti, darba devēji u.c. ) aptaujas.

Pirmajā sanāksmes dienā projekta partneri dalījās pētījuma rezultātos . Otrā sanāksmes diena  bija veltīta diskusijai par IKT drošības speciālista  Profesionālās kvalifikācijas standarta izstrādi, ko paredzēts pabeigt līdz 2016. gada rudenim.

Projekta vadibas grupaLIKTA prezentē petijuma rezultatusIgaunu kolegi vada diskusiju2

Share →

Atbildēt