Veiksmīgi noslēgusies E-prasmju  nedēļa 2013

E-prasmju nedēļā 2013 iespēju apgūt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas izmantojuši 42 690 iedzīvotāji visā Latvijā, līdz ar to Latvija jau ceturto gadu pēc kārtas ir viena no aktīvākajām nedēļas dalībniece. E-prasmju nedēļu Latvijā organizēja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un galvenajiem partneriem SIA Lattelecom un A/S RIX Technologies.

E-prasmju nedēļa norisinājās visā Latvijā un tajā piedalījās 114 novadi un pilsētas. Kopumā iedzīvotājiem tika piedāvāti 855 pasākumi, ko nodrošināja vairāk nekā 300 partneri: ministrijas, valsts aģentūras, uzņēmumi, bankas, skolas un universitātes, bibliotēkas, pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas.

Vislielākais dalībnieku skaits bijis vecumā līdz 24 gadiem (59%), bet iespējas apgūt jaunas zināšanas par tehnoloģijām aktīvi izmantojuši arī ekonomiski aktīvie iedzīvotāji no 25 līdz 64 gadu vecumam (35%) un seniori vecumā virs 65 gadiem (6%).

Šogad īpašs uzsvars E-prasmju nedēļā tika vērsts tieši uz jauniešu piesaisti un informēšanu par karjeras iespējām IKT jomā. Neraugoties uz to, ka Latvijā ik gadu augstskolu absolvē ap 1000 jauno speciālistu, IKT nozare aizvien vairāk saskaras  ar darbaspēka trūkumu. Lielā jauniešu aktivitāte E-prasmju nedēļā ir apliecinājums, ka varam cerēt uz daudz labiem speciālistiem nākotnē .

56% no visiem E-prasmju  nedēļas dalībniekiem bijuši skolēni un studenti.  Aktīvi E-prasmju nedēļas dalībnieki bijuši arī dažādās sfērās nodarbinātie iedzīvotāji (27%), kā arī pensionāri (9%) un darba meklētāji (8%).

Aktivitātes E-prasmju nedēļas dalībniekiem bija pieejamas gan klātienē, gan tiešsaitē jeb online. Lai uzskaitītu dalībniekus, kuri piedalījušies kādā no E-prasmju nedēļas tiešsaites aktivitātēm un gūtu priekšstatu par viņu paradumiem interneta lietošanā, visa Eiropā norisinājās Get Online Week 2013 aptauja, no Latvijas tajā reģistrējās 5782 dalībnieki. Get Online Week 2013 aptaujas rezultāti liecina, ka no visiem strādājošajiem  aptaujas dalībniekiem  89% ikdienas darbam izmanto datoru un internetu. Savukārt no pensionāriem katru dienu internetu lieto 28%, dažas reizes nedēļā vai retāk – 50%, bet 23 %  senioru pirmo reizi ar internetu iepazinās tieši šā gada E-prasmju nedēļas laikā.

E-prasmju nedēļas laikā LIKTA, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas atvērto tehnoloģu asociācija un Latvijas interneta asociācija parakstījuši arī memorandu par sadarbības veicināšanu e-prasmju attīstībai Latvijā. Parakstot memorandu, valsts, nevalstiskā sektora un uzņēmēju pārstāvji vienojušies sadarboties četros virzienos: IKT apmācība atbilstoši darba tirgus prasībām, jauniešu piesaiste IKT jomai, interaktīvs un mūsdienīgs mācību process un izglītošana par digitālo prasmju nepieciešamību. Sadarbība paredz ievērot arī prioritāros virzienus, kas definēti tādos Eiropas Savienības un Latvijas attīstības dokumentos kā Latvija 2030, Nacionālais attīstības plāns 2014-2020, Informācijas sabiedrības pamatnostādnēs, Digitālā programma Eiropai, The Grand Coalition for digital jobs creation un LIKTA harta.

E-prasmju nedēļas ietvaros tika atklāta reģistrācija arī „Pieslēdzies, Latvija!” bezmaksas datorapmācībām senioriem, kas notiks jau piekto gadu. Jau pirmajā nedēļā dalībai „Pieslēdzies, Latvija!” projektā pieteikušies 500 cilvēki

E-prasmju nedēļas 2013 kopsavilkums

INFOGRAFIKA_E-prasmes_2013
Share →