Galvenā mērķauditorija:

  • Jaunieši;
  • Mazo un mikro uzņēmumu vadītāji un darbinieki;

Galvenās aktivitātes:

  • e-prasmes nodarbinātībai;
  • mazo un mikro uzņēmumu apmācība IKT izmantošanā;
  • jauniešu IKT zināšanu pilnveide un iesaiste darba tirgū.
Share →