E-prasmes nodarbinātībai un attīstībai

 „e-Skills for Jobs 2014”

E-prasmju nedēļa  2014 Latvijā noslēgusies, bet visa gada garumā Latvijā turpināsies e-prasmju aktivitātes, kas organizētas  Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2014 ietvaros.

Eiropas kampaņa e-Skills for Jobs 2014 ir daļa no Grand Coalition for Digital Jobs  iniciatīvas. Tās galvenais  uzdevums  ir radīt kopēju Eiropas mēroga platformu e-prasmju attīstītības veicināšanai, iesaistot atbilstošās privātā, publiskā un nevalstiskā sektora organizācijas,  kā arī veicināt Eiropas un nacionālā līmeņa e-prasmju atbalsta un attīstības aktivitātes, veltot īpašu uzmanību IKT karjeras un ar digitālām tehnoloģijām saistītu darbu izvēles motivēšanai, veidot dialogu starp IKT nozares, publiskā sektora, NVO un mērķa grupu pārstāvošām organizācijām Eiropas un nacionālā mērogā.  Kampaņu koordinē EK Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts (DG ENTERPRISE) sadarbībā ar Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģijas ģenerāldirektorātu (DG CONNECT).

Par “e-Skills for Jobs 2014″

e-Skills for Jobs 2014 galvenie pasākumi Latvijā

e-Skills for Jobs 2014 galvenie pasākumi Eiropā

Latvijā kampaņas ietvaros  visa gada garumā paredzētas  vairākas  aktivitātes jauniešiem,  kas saistās  ar IKT profesijas izvēli un e-prasmju apguvi darba vajadzībām, savu prasmju testēšanu un sertifikāciju.   Kā arī aktivitātes citām mērķa grupām- uzņēmējiem, IKT profesionāļiem, skolotājiem, u.c.

Par “e-Skills for Jobs 2014″ kampaņu citās Eiropas valstīs uzziniet šeit!