Novērtējiet sava uzņēmuma e-briedumu! 

New Picture Aicinām komersantus novērtēt sava uzņēmuma IKT attīstības pozīciju un  potenciālu, kā arī gūt iespēju saņemt automātisku vērtējumu!

Novērtēšanas anketā ir iekļauti jautājumi, kas raksturo uzņēmuma IKT infrastruktūru, izmantoto  programmnodrošinājumu un speciālistu IKT prasmes, e komercijas un sociālo tīklu  izmantošanas profilu, e pakalpojumu un e-dokumentu izmantošanas paradumus un intensitāti.
Lai veiktu uzņēmuma „e-brieduma” novērtējumu, klikšķiniet šeit.

Uzņēmumiem, kuri e-prasmju nedēļas laikā būs aizpildījuši anketu, tiek piedāvātas bezmaksas konsultācijas par:

  • jaunāko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējām uzņēmuma darba efektivitātes pilnveidei (klātienē vai vebināra veidā);
  • IT infrastruktūras investīciju optimizācijas risinājumiem;
  • darbinieku kompetenču paaugstināšanas iespējām.
Share →