E-prasmes nodarbinātībai un attīstībai 

E-skills for Jobs 2015-2016 

Visa gada garumā Latvijā norisināsies e-prasmju aktivitātes, kas organizētas Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015-2016 ietvaros. kas ir daļa no Grand Coalition for Digital Jobs iniciatīvas.

Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015 galvenie uzdevumi ir radīt kopēju Eiropas mēroga platformu e-prasmju attīstītības veicināšanai, iesaistot atbilstošās privātā, publiskā un nevalstiskā sektora organizācijas, veicināt Eiropas un nacionālā līmeņa e-prasmju atbalsta un attīstības aktivitātes, veltot īpašu uzmanību IKT karjeras un ar digitālām tehnoloģijām saistītu darbu izvēles motivēšanai, veidot dialogu starp IKT nozares, publiskā sektora, NVO un mērķa grupu pārstāvošām organizācijām Eiropas un nacionālā mērogā. Kampaņu koordinē EK Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts (DG ENTERPRISE) sadarbībā ar Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģijas ģenerāldirektorātu (DG CONNECT).

E-prasmju nedēļas 2015 galvenie pasākumi:

  • Augsta līmeņa politikas un nozares pārstāvju pasākums Eiropas Savienības mājā;
  • Aktivitātes skolēniem un jauniešiem;
  • Digitālā diena uzņēmējiem;
  • Mobilo lietojumprogrammu diena;
  • Semināri pašvaldību pārstāvjiem;
  • Citas aktivitātes.

E-prasmju nedēļas organizatori Eiropā:

Eiropas kampaņu e-Skills for Jobs 2015 ES mērogā īsteno IKT Eiropas asociācija Digital Europe un European Schoolnet, sadarbībā ar citām Eiropas līmeņa organizācijām un NVO: Telecentre Europe, Junior achievement Europe, European CIO network un citām.

Nacionālie koordinatori Latvijā:

  • Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (Organizators);
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 Par “e-Skills for Jobs 2015″ kampaņu citās Eiropas valstīs uzziniet šeit!