E-prasmju nedēļas 2016 materiāli tiks ievietoti vēlāk!

 Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros

Pakalpojums portālā www.latvija.lv piedāvā iespēju iesniegt elektroniski jauna komersanta, uzņēmuma, organizācijas vai līguma reģistrāciju, kā arī pieteikt reģistrācijai izmaiņas, maksātnespēju, likvidāciju un līguma izbeigšanu. Kopš šī gada janvāra pieejama e-pakalpojuma jaunā versija, tas ir būtiski pārstrādāts, ņemot vērā klientu ieteikumus, un lai novērstu līdz šim darbības laikā konstatētos trūkumus un ierobežojumus. Tagadējā e-pakalpojumā iespējams pieteikumu parakstīt arī ar virtuālo e-parakstu, apmaksāt pakalpojumu ārpus e-pakalpojuma u.c. Sākuma posmā e-pakalpojuma jaunā versija  darbojas izmēģinājuma režīmā, tāpēc aicinām uz sapratni un lūdzam klientus ziņot par konstatētajām nepilnībām, kā arī sniegt viedokli, priekšlikumus lietojamības un funkcionalitātes uzlabojumiem. Informācija par pakalpojumu pieejama Uzņēmumu reģistra mājas lapas sadaļā “E-pakalpojumi” un portālā www.latvija.lv.

Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem

Pakalpojums portālā www.latvija.lv piedāvā iespēju iegūt izziņu no UR vestajiem reģistriem. E-pakalpojuma ietvaros iespējams pieprasīt un saņemt izziņu par juridisko personu, fiziskās personas maksātnespējas procesu vai juridisko faktu – līgumu (laulāto mantisko attiecību, komercķīlas līgumu, publiskās un privātās partnerības un koncesijas līgumu.) Informācija par pakalpojumu pieejama Uzņēmumu reģistra mājas lapas sadaļā “E-pakalpojumi” un portālā www.latvija.lv

 UR pieteikto izmaiņu ziņotājs

Pakalpojums piedāvā iespēju saņemt elektronisku paziņojumu klienta e-pastā, tiklīdz UR tiek iesniegts pieteikums izmaiņām  klientu interesējoša uzņēmuma vai cita UR reģistros reģistrēta tiesību subjekta lietā. Uzņēmumu amatpersona vai dalībnieks šajā gadījumā ir pasargāts no pretlikumīgām darbībām, vēl pirms izmaiņas tiks reģistrētas Uzņēmumu reģistrā. Pakalpojuma cena – 3 EUR (abonements uz gadu par vienu subjektu). Vairāk informācija pieejama Uzņēmumu reģistra mājas lapas sadaļā “E-pakalpojumi.”

Atvērtie dati

Pakalpojums piedāvā iespēju iegūt  pamatinformāciju par visiem Uzņēmumu reģistrā reģistrētiem tiesību subjektiem mašīnlasāmā formātā. Dati tiek aktualizēti reizi diennaktī un pieejami bezmaksas. Vairāk informācija pieejama Uzņēmumu reģistra mājas lapas sadaļā “E-pakalpojumi.”

Ārlietu ministrija piedāvā e-pakalpojumu – Konsulārais reģistrs

Ārlietu ministrija aicina Latvijas iedzīvotājus, kuri ceļo uz ārvalstīm, izmantot ministrijas piedāvāto e-pakalpojumu un reģistrēt plānoto ceļojumu Konsulārajā reģistrā:https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP139/Apraksts
Ja plānots īslaicīgi (līdz sešiem mēnešiem) izbraukt no Latvijas, Ārlietu ministrija aicina ikvienu ceļotāju reģistrēties Konsulārajā reģistrā, lai krīzes (dabas katastrofu, politisko nemieru, kara darbību utt.) gadījumā jebkurā no pasaules valstīm varētu ar personu sazināties un nodrošināt operatīvu nepieciešamās konsulārās palīdzības sniegšanu. Reģistrācija Konsulārajā reģistrā ir brīvprātīga un bezmaksas. Savā profilā izveidotajam ceļojumam iespējams pievienot arī citus līdzbraucējus. Reģistrēties var arī, atrodoties ārpus Latvijas.
Kas jāzina ceļojot: Buklets “Ceļo droši”

 

 

 

Share →