New Picture

Uzņēmēji aicināti papildināt digitālās prasmes semināros un darbnīcās 

E-prasmju nedēļas laikā uz informatīvajiem semināriem aicinās  MMU digitālo prasmju  apmācību projekts “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” Nr. 1.2.2.3/16/I/002. Nedēļas laikā norisināsies semināri  Rīgā un Jelgavā, kur uzņēmēji varēs papildināt zināšanas digitālo tehnoloģiju jomā, apmeklējot visaptverošas lekcijas un darbnīcas.

Projekta mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt MMU darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.  Projektā piedāvātie mācību kursi palīdzēs uzlabot MMU darbinieku un pašnodarbināto personu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  (IKT) prasmes. Kursu programmas ir izveidotas tā, lai to apguve veicinātu darbinieku digitālo prasmju attīstību, produktu un pakalpojumu inovāciju, kā arī uzņēmumu iekšējo procesu digitalizāciju.

28. martā uzņēmēju digitālā darbnīca notiks Jelgavā, kur interesentus informēs par valsts sniegto atbalstu digitālo prasmju apmācībām mazajiem, mikro uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem, konsultēs par klientu vajadzībām atbilstošas uzņēmuma mājas lapas izstrādi un darbu ar datu analīzes rīku Power BI.  Semināra darba kārtība pieejama šeit.

30. martā Rīgā norisināsies  projekta seminārs, kur uzņēmēji tiks iepazīstināti ar projekta nosacījumiem, iespēju iesaistīties  projektā kā arī projekta ietvaros pieejamajiem digitālo prasmju apmācību kursiem. Ar  jaunākajām aktualitātēm mākoņpakalpojumu izmantošanā u.c. jaunākajās tehnoloģijās dalīsies apmācību eksperti no Baltijas Datoru Akadēmijas un Datorzinību centra.

Šajā dienā notiks arī meistarklase “Mirklis pirms klik. Digitālās drošības pamati uzņēmuma vadītājam”, kur informēs par mūsdienu hakeru pieejām uzbrukumu plānošanai un pasākumiem, kas uzņēmējiem veicami, lai sevi no tiem pasargātu.

Semināri ir bezmaksas un tiem var pieteikties, aizpildot pieteikuma formu http://www.ebaltics.lv/mazo-mikro-komersantu-apmacibas/. Semināra darba kārtība pieejama šeit.

Darbinieku pašreizējo zināšanu novērtēšanai no 27. marta līdz 2. aprīlim būs pieejami arī projekta ietvaros izstrādātie tiešsaistes testi. Tos izpildot, interesenti varēs pārbaudīt savas zināšanas drošas sadarbības tehnoloģiju jomā, IKT drošībā un personu datu aizsardzības jomā, kā arī novērtēt zināšanas par multimediju rīkiem un to izmantošanu uzņēmuma reprezentācijā.

Share →

Atbildēt