• 2. decembr, 2022. gads

LIKTA konference 2022

LIKTA konference, kas notiks š.g. 7.decembrī, ir lieliska iespēja dažādu nozaru profesionāļiem kopīgi identificēt veicamos darbus, tā paātrinot vispārējo digitālo transformāciju un spēcinot ekonomisko izaugsmi.

Lasīt vairāk
  • 2. decembr, 2022. gads

Eiropas digitālo prasmju sertifikāta priekšizpēte

Eiropas Komisija un Kopīgais pētniecības centrs veiks priekšizpēti Eiropas digitālo prasmju sertifikāta izstrādei, kas palīdzēs valdībām, darba devējiem un citām ieinteresētajām pusēm visā Eiropā vieglāk novērtēt un atzīt digitālās prasmes.

Lasīt vairāk
  • 24. novembr, 2022. gads

Uzzini par digitālo prasmju novērtēšanas un pilnveides iespējām!

Aicinām izmantot piedāvātos rīkus, lai labāk izprastu savu digitālo prasmju līmeni, novērtējot zināšanas, prasmes un attieksmi katrā no piecām Eiropas digitālo kompetenču ietvara iedzīvotajiem DigComp jomām.

Lasīt vairāk