Aptauja darba devējiem par darbaspēka digitālo prasmju pilnveides nepieciešamību

Picture3“Eiropas Digitālās nedēļas”  ietvaros, LIKTA aicina darba devējus piedalīties tiešsaistes aptaujā par digitālo  tehnoloģiju izmantošanu un darbaspēka digitālo prasmju pilnveides nepieciešamību.

Aptauja tiek veikta projekta Women4IT ietvaros un tās mērķis ir noskaidrot, kādas digitālās tehnoloģijas darba devēji izmanto pašlaik, kādas plāno ieviest tuvākajā laikā un kādu profesiju pārstāvji, un ar kādām digitālajām prasmēm ir nepieciešami?

Aizpildi aptaujas anketu šeit!

Projekta Women4IT mērķis ir attīstīt digitālās prasmes un sekmēt jauniešu, īpaši jaunu sieviešu, iesaisti digitālajos darbos. Kā arī nodrošināt inovatīvus mācību risinājumus, lai veicinātu sieviešu karjeru IKT jomā un dalību digitālajā ekonomikā.

Vairāk informācijas par projektu: https://likta.lv/women4it/

Projekts tiek īstenots 9 Eiropas valstīs: Latvijā, Spānijā, Grieķijā, Maltā, Lietuvā, Īrijā, Rumānijā, Norvēģijā un Beļģijā. Latvijā projektu īsteno “Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija” (LIKTA). Projektu finansē EEZ un Norvēģijas Grantu fonds jaunatnes nodarbinātībai (Projekta Nr. 2017-1-094).

Share →