Aicinām pieteikties Eiropas digitālo prasmju balvai 2024!

Aicinām pieteikties Eiropas digitālo prasmju balvai 2024!

  • 3. aprīlis, 2024. gads
  • 0 comments

Vēl tikai līdz 5. aprīlim iespējams iesniegt pieteikumu Eiropas digitālo prasmju balvai 2024, kas ir Eiropas Komisijas un Eiropas Digitālo prasmju un darbavietu platformas komandas īstenota iniciatīva. Balvas mērķis ir noskaidrot, apbalvot un popularizēt labākos projektus un iniciatīvas digitālo prasmju jomā visā Eiropā! 

Katru projektu un iniciatīvu var iesniegt vienā no piecām kategorijām, un pieteikuma iesniedzējiem būs iespēja detalizēti izklāstīt, kas ir mērķauditorija un kāda ir ietekme uz digitālo prasmju jomas attīstību un digitālās plaisas mazināšanu konkrētajā darbības jomā. 2023. gadā kopumā Digitālo prasmju un darbvietu platformas komanda saņēma 330 pieteikumus no visas Eiropas.

Šogad savu kandidatūru balvas saņemšanai iespējams pieteikt šādās kategorijās:

Viens no sekmīga pieteikuma atlases kritērijiem būs projekta inovatīvais raksturs, komunikācijas pasākumi, kas īstenoti, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku sasniedzamību. Uzmanība tiks pievērsta projekta ilgtspējai, kā arī visu sociālās un kultūras izcelsmes cilvēku iekļaušanai.

Pieteikties tiek aicinātas visu veidu organizācijas — publiskas, privātas, akadēmiskas, pētniecības un/vai apmācības centri, skolas, MVU vai lielie uzņēmumi, ES finansētu projektu konsorciji, publiskās pārvaldes iestādes, NVO un pilsoņu iniciatīvas —, kas ir vai nu uzsākušas, vai pabeigušas projektus vai iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt digitālo prasmju apguvi vienā no piecām balvu kategorijām.

Pieteikumu iesniegšanas tiešsaistes forma pieejama ŠEIT.

Vairāk informācijas par Eiropas digitālo prasmju balvu 2024 pieejama ŠEIT.

#EuropeanDigitalSkillsAwards2024 #EDSA24

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva