Atbalsts sievietēm digitālo tehnoloģiju jomā “She Can Do IT”

Atbalsts sievietēm digitālo tehnoloģiju jomā “She Can Do IT”

  • 26. jūlijs, 2023. gads
  • 0 comments

Organizāciju “She Can Do IT” ir dibinājušas 11 informācijas tehnoloģiju (IT) jomā strādājošas sievietes ar mērķi veicināt izpratni sabiedrībā par sievietēm un tehnoloģijām. Viņas visas vieno fakts, ka iepriekš viņas strādājušas citā nozarē. Un ceļā uz darbu IT jomā viņām visvairāk pietrūcis mentoru padoma un atbalsta, lai cīnītos ar stereotipiem.

Pievienoties organizācijas “She Can Do IT” kopienai ir aicināta jebkura sieviete jau tad, kad ideja par darbu IT jomā vai atklāt ko jaunu hobija līmenī vēl tikai “virmo gaisā”. Kļūstot par mūsu SheCanDoIT dalībnieku, dalībnieces iegūst piekļuvi talantīgu profesionāļu, mentoru un resursu atbalsta tīklam, kas palīdzētu attīstīties visās tehnoloģiju jomās – no inženierijas un dizaina, līdz produktu vadībai, kvalitātes nodrošināšanai un kiberdrošībai.

Šobrīd tiek apzināts, ar ko sākt un tieši kāda palīdzība būtu visnepieciešamākā. Tāpēc jebkura interesente ir aicināta reģistrēties organizācijas “She Can Do IT” mājaslapā un aizpildīt aptaujas anketu, norādot gan savas intereses IT jomā, gan daloties ar saviem priekšstatiem un atklājot, kāds atbalsts būtu nepieciešams.

Mūsdienu digitālajā laikmetā IT joma attīstās vēl nebijušā tempā, piedāvājot neskaitāmas karjeras iespējas cilvēkiem ar dažādām prasmēm un interesēm.

Populāras IT jomas, kas var kalpot kā sākumpunkts karjeras izpētei.

Pievienojies jau tūlīt!

#SheCanDoIT

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Vietējā iniciatīva