Atklāts jaunais Pārredzamības centrs dezinformācijas apkarošanai

Atklāts jaunais Pārredzamības centrs dezinformācijas apkarošanai

  • 3. marts, 2023. gads
  • 0 comments

2023. gada februārī tika atklāts jaunais Pārredzamības centrs, kas pārraudzīs 2022. gada prakses kodeksu dezinformācijas jomā parakstītāju centienus apkarot dezinformāciju pamanāmi un atbildīgi.

2022. gada prakses kodeksa dezinformācijas jomā parakstītāji, tostarp visas galvenās tiešsaistes platformas (Google, Meta, Microsoft, TikTok, Twitter), šonedēļ atklāja jauno Pārredzamības centru un pirmo reizi publicēja pamatziņojumus par to, kā tās īsteno kodeksa saistības praksē.

Parakstītāji ir apņēmušies rīkoties vairākās jomās, piemēram:

  • Dezinformācijas izplatīšanas demonetizēšana.
  • Politiskās reklāmas pārredzamības nodrošināšana.
  • Lietotāju pilnvarošana.
  • Uzlabot sadarbību ar faktu pārbaudītājiem.
  • Nodrošināt pētniekiem labāku piekļuvi datiem.

Visi kodeksa parakstītāji savus ziņojumus iesniedza savlaicīgi, izmantojot saskaņotu veidni, kuras mērķis ir ņemt vērā visas saistības un pasākumus, ko tie ir parakstījuši. Tomēr tas nav pilnībā attiecināms uz Twitter, kura ziņojumā trūkst datu, un nav informācijas par apņemšanos pilnvarot faktu pārbaudītāju kopienu.

Parakstītājiem būs seši mēneši, lai īstenotu saistības un pasākumus, kuriem tie ir parakstījušies. Kopā ar Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupu (ERGA) un Eiropas Digitālo plašsaziņas līdzekļu novērošanas centru (EDMO) Komisija regulāri novērtēs kodeksa īstenošanā gūtos panākumus, pamatojoties uz detalizētiem kvalitatīviem un kvantitatīviem ziņojumiem, kas gaidāmi no parakstītājiem. Izveidotā darba grupa uzraudzīs un pielāgos saistības, ņemot vērā tehnoloģiju, sabiedrības, tirgus un likumdošanas attīstību.

#DigitalEU

Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva