Baltijas Digitālo humanitāro zinātņu vasaras skolas lekciju piedāvājums tiešsaistē

Baltijas Digitālo humanitāro zinātņu vasaras skolas lekciju piedāvājums tiešsaistē

  • 24. jūlijs, 2023. gads
  • 0 comments

No 25. līdz 28. jūlijam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) norisināsies “Baltijas Digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola: diskursa analīze un digitālā literatūras pētniecība” (Baltic Summer School of Digital Humanities: Discourse Analysis and Digital Literary Studies). Pieteikšanās klātienes un tiešsaistes dalībai jau ir noslēgusies, taču katru dienu plkst. 9.20 ikvienam interesentam būs iespēja LNB Youtube kanālā skatīties vienu vasaras skolas lekciju bez maksas.

Baltijas Digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola ir starptautiska intensīva tālākizglītības programma, kas sniedz iespēju humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem, pasniedzējiem un studentiem, kā arī arhīvu, bibliotēku un muzeju profesionāļiem apgūt dažādas digitālās pētniecības prasmes – sākot ar iemaņām, kas nepieciešamas darbam ar digitāliem datiem līdz pētniecības rezultātu vizualizācijas prasmēm.

2023. gadā skola tiek rīkota jau piekto reizi un tajā, kā ierasts, būs iespējams apgūt programmēšanu ar Python valodu, tīmekļa datu vākšanas iemaņas, kā arī datu vizualizāciju, izmantojot platformas Tableau un Gephi. Šogad pirmo reizi Python valodas apguve būs organizēta divās plūsmās – iesācējiem un studentiem ar priekšzināšanām. Šī gada īpašie fokusi ir diskursa analīze, digitālā literatūras pētniecība, klausāmgrāmatas un DH infrastruktūras. Pilns lekciju un nodarbību apraksts atrodams tīmekļa vietnē Digitālās humanitārās zinātnes Latvijā.

Baltijas Digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola tiek rīkota, sadarbojoties LNB, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtam un Latvijas Universitātei. Programmas atbalstītāji – Valsts pētījumu programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” projekts “Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā” (Nr. VPP-IZM-DH-2022/1-0002); projekta finansētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome.

Programma pieejama šeit.

Darba valoda: Angļu

#digitalskills #latvijasnacionalabiblioteka #digitalashumanitaraszinatnes

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva