Datorium ar inovatīviem tehnoloģiju risinājumiem veicina jauniešu digitālo iemaņu un programmēšanas prasmes visā Latvijā 

Datorium ar inovatīviem tehnoloģiju risinājumiem veicina jauniešu digitālo iemaņu un programmēšanas prasmes visā Latvijā 

  • 12. aprīlis, 2024. gads
  • 0 comments

Latvijā jau vairākus gadus ir liels kvalificētu skolotāju trūkums STEM (no angļu: Science, Technology, Engineering, and Mathematics — ‘zinātne, tehnoloģija, inženierija, matemātika’), it īpaši programmēšanas un digitālo prasmju jomā. Problēma ir ievērojama ne tikai Latvijā, bet arī daudzās citās Eiropas un pasaules valstīs. Viens no galvenajiem tās iemesliem ir tehnoloģiju straujā attīstība, kuras rezultātā izglītības sistēma nespēj ar tik lielu tempu sagatavot skolotājus digitālajam un ātri mainīgajam laikmetam. Arī jaunieši arvien retāk pēc vidusskolas izvēlas apgūt tieši pedagoga profesiju. Pēc statistikas datiem pēdējo trīs gadu laikā studējošo skaits skolotāju kvalifikācijas ieguvei ir krietni samazinājies. 

Konkrēti Latvijā, iepriekš minētās problēmas dēļ tūkstošiem skolēnu paliek daļēji vai vispār neizglītoti iepriekš minētajās jomās, kas nepārprotami ir būtiski viņu konkurētspējai un nākotnes karjerai, līdz ar to tiek pazaudēti daudzi labi speciālisti, kuri nākotnē varētu strādāt eksakto zinātņu un tehnoloģiju profesijās. Šī problema ir vēl vairāk aktuāla valsts reģionos. Vai tas nozīmē, ka skolēniem būtu jāpaliek vispār bez iespējas apgūt šos priekšmetus? 

Risinājums, ko ieviesis Latvijas izglītības tehnoloģiju uzņēmums Datorium ir moderna, uz tehnoloģijām balstīta izglītība, kas nu jau tiek īstenota 89 valsts skolās, efektīvi mācot aptuveni 5000 skolēnu katru nedēļu. Šis projekts ir unikāls Eiropā un veiksmīgi risina gan kvalificētu digitālo prasmju, gan programmēšanas un STEM skolotāju trūkuma problēmu, pielietojot pašu izstrādātas izglītības tehnoloģijas un unikālu mācību metodiku valsts izglītības standartu ietvaros. Datorium mācību metode ir balstīta uz hibrīda izglītības modeli, kas Eiropā kļūst arvien populārāks. Tas paredz klātienes un tiešsaistes pasniegšanas efektīvu kombināciju. Papildus tam tiek izmantota unikāla geimifikācijas jeb spēļu elementu  metode, kas ievērojami palielina studentu iesaistīšanos un studiju motivāciju, vienlaikus apvienojot viņu tiešsaistes un bezsaistes klātbūtni.   

Datorium risinājuma būtība slēpjas tehnoloģijā, kas ļauj fiksēt dažādus studentu mācīšanās un iesaistes aspektus. Tas ietver savstarpēju mijiedarbību, tiešsaistes iesaisti, komandas darbu un nekavējoties sniegtu atgriezenisko saiti no studentiem. Šādas mūsdienu pieejas nav iespējamas bez tehnoloģijām, tāpēc, Datorium komanda ir izstrādājusi unikālu botu, kas automatizēti atbalsta skolotājus visā viņu mācīšanas procesā. Inovatīvā sistēma izmanto tokenizācijas koncepciju, automātiski piešķirot žetonus vai punktus studentiem par katru mācībām saistītu aktivitāti.     

Līdz šim projekts ir parādījis lieliskus rezultātus, iesaistot un izglītojot apmēram 10 000 skolēnu triju gadu laikā galvenokārt programmēšanā, digitālajās prasmēs. Papildus tam projektā ir iesaistīti apmēram 220 skolotāji, kuri šādā veidā uzlabo savas digitālās un mūsdienīgās izglītības tehnoloģijas prasmes. Datorium intensīvi atbalsta skolotāju digitālo pratību un spēju pielietot to mācību procesā. Tikai pēdējā pusgada laikā uzņēmums ir apmācījis 800 skolotājus visā Latvijā par mākslīgā intelekta efektīvu pielietojumu mācību procesā, ar mērķi palielināt skolotāju produktivitāti. Uzņēmums arī izstrādāja Latvijā pirmo skolotāja mākslīgā asistenta rīku, kas ģenerē kvalitatīvus mācību materiālus vairākos priekšmetos pēc Latvijas izglītības standartiem. 

Jāmin, ka Datorium izglītības tehnoloģija tiek pakāpeniski atzīta arī Eiropas mērogā. 2023. gadā uzņēmums veiksmīgi absolvējis Eiropas Komisijas digitālo izglītības akseleratoru EU Digital Education Accelerator, kur tas tika izvēlēts kā viens no sešiem visperspektīvākajiem EdTech jeb izglītības tehnoloģiju projektiem Eiropā. Tajā gadā Datorium ar savu pieredzi dalījās arī Somijas lielākajā izglītības pasākumā Educa, tiekoties ar Somijas izglītības ministri. 

Šogad Datorium tika aicināts dalīties ar pieredzi Eiropas lielākajā izglītības tehnoloģiju izstādes skatuvē Londonā UK Bett 2024, kā arī Nīderlandes lielākajā šāda tipa pasākumā IPON 2024. Uzņēmums atbalsta jauniešus dažādos konkursos un hakatonos, kā arī turpina radīt jaunas inovācijas, rīkojot dažādus tehnoloģiju pasākumus, kā, piemēram, Datorium Tech Stage, kas ir lielākais tehnoloģiju pasākums jauniešiem Latvijā, kā arī hakatonus, spēles un vasaras nometnes. Datorium aktīvi pārstāv Latvijā tādas Eiropas Komisijas iniciatīvas, kā EU CodeWeek un DigiEduHack.  

Skatoties uz nākotni, Datorium paliek uzticīgs savai misijai nodrošināt piekļuvi kvalitatīvai STEM izglītībai katram skolēnam Latvijā, kā arī atbalstīt skolotājus šajā izglītības jomā. Pieredze un saņemtā atzinība apliecina, ka digitālā izglītība ir ceļš ne tikai uz individuālu attīstību un labklājību, bet arī valsts konkurētspēju globālos tirgos. 

 

 

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Eksperta
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva