DigComp 2.2: Atbalsts darbam ar mākslīgā intelekta sistēmām

DigComp 2.2: Atbalsts darbam ar mākslīgā intelekta sistēmām

  • 21. jūnijs, 2022. gads
  • 0 comments

2022. gada 22. martā Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (JRC) publicēja Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvara (DigComp 2.2) jaunāko versiju, kurā ietverti vairāk nekā 250 jauni zināšanu, prasmju un attieksmes piemēri! DigComp 2.2 ir iekļauti pielikums ar vairāk nekā 70 praktiskiem piemēriem par iedzīvotāju mijiedarbību ar mākslīgā intelekta (AI) sistēmām un par attālināto/hibrīdo darbu. Mērķis ir sniegt lietotājiem pamatzināšanas par to, ko AI sistēmas dara un ko nedara, un ievieš dažus pamatprincipus, kas jāņem vērā, mijiedarbojoties ar AI sistēmām. Tas var palīdzēt iedzīvotājiem kļūt pārliecinātākiem, kritiskākiem, bet tomēr atvērtiem mūsdienu tehnoloģiju lietotājiem, vienlaikus palīdzot mazināt riskus, kas saistīti ar drošību, personas datiem un privātumu.

AI ir visur, bet vai mēs par to esam informēti?

Daudzās ikdienas tehnoloģijās tiek izmantots un integrēts kāds mākslīgā intelekta veids. Piemēram, AI var izmantot, lai pārvērstu balss komandas konkrētā darbībā, piemēram, zvanot vai ieslēdzot gaismu. Bieži vien cilvēki neapzinās, ka šādas sistēmas vāc personas datus par lietotāju un viņa darbībām, un viņi neapzinās, kā šos datus var izmantot daudziem mērķiem (piemēram, mācot jaunus AI algoritmus, kopīgojot datus ar trešām personām). Tas, protams, rada bažas par personas datu privātumu vai drošību.

Kā DigComp 2.2 var mums palīdzēt izprast AI sistēmas?

Jaunākajā versijā ir ieļauti trīs veidu piemēri, lai palīdzētu labāk izprast, kur un kurās situācijās ikdienā viņi var sastapties ubn rēķināties ar AI sistēmām:

  • Zināšanu piemēri ir vērsti uz faktiem, principiem un praksi. Lai pārliecinoši un droši izmantotu AI sistēmas, ir jāapzinās, kā meklētājprogrammas, sociālie mediji un satura platformas izmanto AI algoritmus, lai ģenerētu atbildes, kas ir pielāgotas individuālā lietotāja vēlmēm.
  • Prasmju piemēri, kuros galvenā uzmanība pievērsta spējai izmantot zināšanas, mijiedarbojoties ar mākslīgā intelekta sistēmām. Tas nozīmē zināt, kā modificēt lietotāju konfigurāciju, lai nodrošinātu, novērstu vai ierobežotu AI sistēmas iespējas izsekot, vākt vai analizēt datus.
  • Attieksmes piemēri ir saistīti ar cilvēka darbību un to kontroli, norādot uz rīcību vai domāšanas veidu. Tas nozīmē, ka tās ir atvērtas mākslīgā intelekta sistēmas, kas palīdz cilvēkiem pieņemt apzinātus lēmumus saskaņā ar to mērķiem.

Kļūt par dezinformācijas un kiberuzbrukumu upuri mūsdienās ir vieglāk nekā jebkad. Tāpēc DigComp 2.2 iekļautie piemēri  ir vērsti uz privātuma problēmām, izmantojot AI sistēmas, kas varētu kopīgot personas datus ar trešajām pusēm un atstāj neatbildētus pamatjautājumus, kuri mums jāuzdod pirms sejas atpazīšanas programmatūras vai digitālā asistenta aktivizēšanas mūsu telefonā.

DigComp 2.2 piemēri par cilvēkiem, kas mijiedarbojas ar mākslīgā intelekta sistēmām, ir paredzēti, lai veidotu priekšstatu par mūsdienu pasauli un palīdzētu cilvēkiem pārliecinoši, kritiski un droši strādāt ar ikdienas tehnoloģijām, jo īpaši ar tām, kuru pamatā ir mākslīgais intelekts. Cits mērķis ir dot iedzīvotājiem iespēju labāk pārvaldīt iesaistīšanos mūžizglītībā, lai viņi būtu informēti par AI sistēmām un to, ko mēs saucam par visu mūsu dzīves aspektu “datifikāciju”. Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi ir tas, ka viens no mērķiem ir palīdzēt cilvēkiem orientēties ētikas jautājumos, kas saistīti ar digitālo praksi. Šie mērķi ir arī Eiropas Komisijas Digitālās izglītības rīcības plāna pamatā, kura mērķis ir uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes un kompetences digitālās transformācijas laikā.

Par raksta autori

Dr. Vuorikari ir DigComp 2.2. vadošā pētniece. Viņas darbs ir vērsts uz labākas izpratnes veidošanu par zināšanām, prasmēm un attieksmi, kas palīdz iedzīvotājiem pārliecinoši, kritiski un droši izmantot digitālās tehnoloģijas, tostarp mākslīgā intelekta sistēmas. Pētniece strādā Eiropas Komisijas Apvienotajā pētniecības centrā (JRC) no 2013. gada. JRC nodarbina zinātniekus pētījumu veikšanai, lai sniegtu neatkarīgas zinātniskas konsultācijas un atbalstu ES.

#EiropasKomisija #DigComp

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva