DIGITĀLĀS NEDĒĻAS 2022 ATKLĀŠANĀ IZVIRZA LATVIJAS UZDEVUMUS EIROPAS DIGITĀLĀS DESMITGADES MĒRĶU SASNIEGŠANAI

DIGITĀLĀS NEDĒĻAS 2022 ATKLĀŠANĀ IZVIRZA LATVIJAS UZDEVUMUS EIROPAS DIGITĀLĀS DESMITGADES MĒRĶU SASNIEGŠANAI

  • 1. aprīlis, 2022. gads
  • 0 comments

No 21. līdz 25. martam Latvijā norisinājās “Digitālā nedēļa 2022”. Informatīvi izglītojošā kampaņa tika atklāta 21. martā plkst. 12:00 ar diskusiju “Eiropas digitālās desmitgades un digitālas transformācijas un prasmju prioritātes Latvijā”, ko tiešraidē TVNET, un LIKTA Facebook kontos vēroja 4150 interesenti no visas Latvijas.

Tiešsaistes pasākumā dalībnieki diskutēja par to, kā sasniegt mērķus, kas definēti Latvijas Digitālās Transformācijas pamatnostādnēs 2021-2027 un Eiropas Digitālās desmitgades uzdevumos prasmju, biznesa digitalizācijas, pakalpojumu un infrastruktūras jomā.  Kādi mērķa rādītāji definēti Latvijas valsts politikas dokumentos? Kāda ir nozares, nevalstisko organizāciju un valsts sadarbība, lai šo mērķus īstenotu? Kā arī tika sniegta plašāka informācija par Digitālas Nedēļas 2022 galvenajām aktivitātēm. Pasākuma moderators: Artis Ozoliņš.

Pasākuma viesi:

Pasākumā par savām aktivitātēm Digitālajā nedēļā pastāstīja arī partneri visā Latvijā:

“Šīs desmitgades laikā būtiski jāceļ kā valsts, tā sabiedrības tehnoloģiskā konkurētspēja, drošība un neatkarība ne vien Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā. Kā vienu no digitālās politikas stūrakmeņiem jāmin Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021-2027. gadam, kas nosaka valsts digitālās attīstības vidēja termiņa prioritātes. Lai sasniegtu Digitālajā desmitgadē noteiktos mērķus, aktīvi jāstrādā arī pie iedzīvotāju digitālo prasmju līmeņa celšanas, kas tostarp vairos ne vien Latvijas konkurētspēju, bet arī valsts drošību digitālajā telpā,” teica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.

“LIKTA ir izstrādājusi savu vīziju “Digitālais kompass Latvijai “, balstoties gan uz Eiropas Digitālās desmitgades mērķiem, gan nozares redzējumu, kā šos mērķus sasniegt Latvijā digitālo prioritāšu 4 virzienos: prasmes, uzņēmumu digitālā pārveide; sabiedrisko pakalpojumu digitalizācija, droša un ilgtspējīga digitālā infrastruktūra,” pastāstīja LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

Izglītības un zinātnes ministres padomnieks juridiskajos jautājumos Jānis Ozols runāja par iedzīvotāju digitālo prasmju attīstību digitāli kompetentas sabiedrības veidošanai, akcentējot: “Digitāli kompetentas sabiedrības tapšanai vienlīdz svarīgas ir gan iespējas apgūt vajadzīgās prasmes gan arī iespējas tās pielietot, tādēļ līdztekus prasmju apguves piedāvājumam ir jārada arī digitāli pakalpojumi un produkti un infrastruktūra kurā tie darbojas, tādēļ digitālo prasmju attīstība iet kopsolī ar ekonomikas digitālo transformāciju un sabiedrības procesu digitālizāciju.”

Ar viedokli par digitālajām prasmēm no dažādām perspektīvām: darbinieka, darba devēja, uzņēmuma dalījās telekomunikāciju uzņēmuma TET valdes loceklis un galvenais tehnoloģiju direktors Dmitrijs Ņikitins. Un Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētajs Ģirts Ozols uzsvēra, ka ģeopolitiskās krīzes laikā sakaru infrastruktūra un IKT nozare ir viens no būtiskākajiem balstiem krīzes pārvarēšanai, jo šodien gan katrs iedzīvotājs, gan visa tautsaimniecība ir tiešā mērā atkarīga no kvalitatīviem sakariem, drošas datu glabāšanas, operatīvas informācijas apmaiņas.

Eiropas “Digitālā desmitgade” ir Eiropas Komisijas apstiprināts stratēģisks redzējums, kā līdz 2030. gadam ar tehnoloģiju palīdzību nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespējas attīstīties drošā, ilgtspējīgā un pārticīgā nākotnē. Savukārt Digitālās transformācijas pamatnostādnes iezīmē Latvijas plānu, kā līdz 2027. gadam kļūt par digitāli izglītotu, veiksmīgu un ilgtspējīgu valsti. Balstoties uz šo Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA) nāk klajā ar savu redzējumu attiecībā uz digitālās desmitgades mērķiem Latvijā, kur iezīmē digitālos risinājumos balstītas pārmaiņas gan publiskajā un privātajā sektorā, gan sabiedrības ikdienas paradumos.

Atklāšanas semināra ieraksts pieejams LIKTA Youtube kanālā.

Plašāka informācija par visiem “Digitālās nedēļas 2022” pasākumiem pieejama: www.eprasmes.lv sadaļā “Notikumi”, izmantojot datumu vai tēmu izvēlni, kā arī, meklējot informāciju ar tēmturiem #eprasmes22, #ADWeeks2022.

Digitālās nedēļas 2022  atklāšanas  pasākums  tika finansēts no Eiropas Komisijas Inovāciju un tīklu izpildaģentūras (Innovation and Networks Executive Agency) CEF TELECOM Calls 2019, Līgums Nr. INEA/CEF/ICT/A2019/2065474 programmas.

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva