Digitālās nedēļas pasākumi Skultes bibliotēkā

Digitālās nedēļas pasākumi Skultes bibliotēkā

  • 15. marts, 2022. gads
  • 0 comments

No 21. līdz 25. martam Digitālās nedēļas 2022 ietvaros Skultes bibliotēka piedāvās bezmaksas klātienes pasākumus, aicinot ikvienu izmantot šo iespēju un apgūt kādu jaunu digitālo prasmi, kas būs noderīga ikdienā.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta konsultācijām, apmācībām un e-pakalpojumu lietošanas iemaņām. Tiks sniegtas individuālās konsultācijas bibliotēkas elektroniskā kataloga izmantošanā: reģistrācijas priekšrocībās, meklēšanas iespējās, izdevumu pasūtīšanā, pagarināšanā, rezervēšanā. Būs iespēja saņemt autorizācijas datus arī no bibliotēkā pieejamajām datubāzēm – letonika.lv, news.lv, 3TD E-grāmatu bibliotēkas.

21., 22., 25. martā – Iedzīvotāju individuālie jautājumi par datoru lietošanu; drošība internetā un sociālajos portālos; problēmsituācijas; ieteikumi e-pasta lietošanā; kritiskā domāšana un nezināmas informācijas izvērtēšana.

23. martā – Individuālās konsultācijas. E-adrese portālā Latvija.lv. Izveide un lietošana.

24. martā – Individuālās konsultācijas. E-paraksta lietošana – bankas rekvizīti, e-Paraksts eID, eParaksts mobile pielietojums, metodiskais materiāls.

Skultes bibliotēka aicina novērtēt savas digitālās kompetences, izmantojot MyDigiSkills pašnovērtēšanas testu, kuru ir izveidojusi organizācija ALL DIGITAL. MyDigiSkills testa partneris Latvijā ir Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA).

Lai pieteiktos individuālajai konsultācijai Skultes bibliotēkā, lūgums zvanīt pa tālruni 28641220 vai piesakoties personīgi Skultes bibliotēkā.

#eprasmes22 #ADWeeks2022

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Pamata
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Vietējā iniciatīva