Digitālo brīvprātīgo programma: uzņēmēju konsultācijas digitālās transformācijas jomā

Digitālo brīvprātīgo programma: uzņēmēju konsultācijas digitālās transformācijas jomā

  • 28. aprīlis, 2022. gads
  • 0 comments

Digitālo brīvprātīgo programmas mērķis ir atbalstīt Eiropas mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) un nevalstiskās organizācijas (NVO) to digitālās transformācijas procesā, pilnveidojot darbinieku digitālās kompetences un piedāvājot specializētas mentoringa programmas sadarbībā ar lielajiem uzņēmumiem. 

Eiropas Komisijas 2020. gadā uzsāktā Digitālo brīvprātīgo programma nodrošina lielo uzņēmumu pārstāvju atbalstu MVU, NVO un jaunuzņēmumiem. Programmai līdz šim ir pievienojušies aptuveni 50 vadošie ES uzņēmumi, kuri sniedz konsultācijas, nodrošina mācības un savstarpēji sadarbojas digitālās transformācijas jomā.

Digitālo brīvprātīgo programma piedāvā plašu iniciatīvu klāstu, kas vērstas uz dažādiem digitālās transformācijas mērķiem, tai skaitā nodrošinot atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanā, mārketinga aktivitāšu digitālajā vidē īstenošanā, darbinieku digitālo prasmju pilnveidē u.c.

Galvenais izvirzītais uzdevums ir izveidot plašu Eiropas uzņēmumu sadarbības tīklu, lai kopīgi īstenotu visdažādākās aktivitātes ceļā uz izvirzīto mērķi. Tādējādi tiek veicināta uzņēmējdarbības vides digitālā transformācija. Programmai ir arī būtiska nozīme Eiropas digitālās desmitgades mērķu sasniegšanā, lai nodrošinātu, ka līdz 2030. gadam digitālās pamatprasmes ir vismaz 80% Eiropas iedzīvotāju un IKT nozarē ir nodarbināti 20 miljoni speciālistu.

Digitālo prasmju un darbavietu platforma piedāvā pievienoties īpašai digitālo brīvprātīgo sadarbības grupai, kur uzņēmumiem ir iespēja savstarpēji dalīties ar zināšanām un pieredzi par savām mentoringa programmām un labās prakses piemēriem.

Par visiem uzņēmumiem, kuri jau reģistrējuši savu dalību programmā, iespējams uzzināt ŠEIT.

Plašāka informācija par programmu, plānotajām aktivitātēm un iesaistītajiem uzņēmumiem pieejama ŠEIT.

#Home4DigitalSkills

Digitālo prasmju līmenis:
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Kiberdrošība
Lietu internets
Lielie dati
Mākoņdatošana
Telekomunikācijas
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva