Diskusija par digitālo prasmju pilnveides veicināšanu Eiropas MVU

Diskusija par digitālo prasmju pilnveides veicināšanu Eiropas MVU

  • 17. jūlijs, 2023. gads
  • 0 comments

Šā gada jūnijā Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Savienības Padomes prezidējošo valsti Zviedriju Stokholmā uzņēma 2023. gada Digitālo asambleju, kurā galvenā uzmanība pievērsta digitālai, atvērtai un drošai Eiropai.

Divu dienu pasākuma programmas ietvaros Eiropas Komisijas CNECT Ģenerāldirektorāta “Interaktīvas tehnoloģijas, digitalizācija kultūrai un izglītībai” nodaļa sadarbībā ar Digitālo prasmju un darbvietu platformu rīkoja sesiju “Padziļinātu digitālo prasmju attīstība Eiropas mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU)”. Diskusijas laikā galvenā uzmanība tika pievērsta tam, kā veicināt MVU darbaspēka prasmju pilnveidi un pārvaldību, nodrošinot padziļinātas digitālās prasmes, kas nepieciešamas inovāciju un ilgtspējīgas darbības attīstībai.

Diskusiju atklāja Eiropas Komisijas pārstāve Anne Bajarta (Anne Bajart), iezīmējot pamatvirzienus turpmākajām debatēm ar praktiskiem labās prakses piemēriem visā Eiropā.

Pasākuma dalībniekus video uzrunā sveica Ukrainas digitālās attīstības, digitālās pārveides un digitalizācijas ministra vietniece Anastasijas Bondaras.

Zviedrijas Digitālo prasmju un darbvietu koalīcijas pārstāve Ana Andrjca (Ana Andrjc) prezentēja Zviedrijas nacionālās koalīcijas prioritātes, tai skaitā samazinot digitālo prasmju trūkumu sabiedrībā. Lai pilnībā atbalstītu vietējās rūpniecības izaugsmi, ir nepieciešami 70 000 IKT speciālisti. Tika demonstrēta kampaņa “AdderA tech” jaunu IKT talantu piesaistei.

Paneļdiskusiju vadīja Eiropas Komisijas pārstāvis Vitis Faure Tilgaards (Vitis Faure Tilgaard), un tajā piedalījās augsta līmeņa runātāji no rūpniecības nozares, akadēmiskajām aprindām un digitālās inovācijas centriem.

Digitālo MVU alianses politikas direktors Antonio Grasso (Antonio Grasso) piedāvāja nozares perspektīvu, uzsverot MVU daudzveidību un nozares, kur dažas jau ir īsteno digitalizālās pārveides procesu, bet citas tikai to uzsāk.

Īrijas Valsts koledžas Mākoņdatošanas kompetenču centra vadītājs Horacio González-Vélez (Horacio González-Vélez) uzsvēra, ka digitālo prasmju trūkuma mazināšana Eiropā ir saistīta ar izglītības pieejamību. Viņš akcentēja atbilstošu programmas nepieciešamību, lai atbalstītu pašreizējo un nākotnes darbaspēku. Kā piemēru sadarbībai ar MVU, ņnorādot iniciatīvu Digital4Business“, kas īpaši vērsta uz darbaspēka prasmju pilnveidi.

Diskusijā aktīvi iesaistījās un viedokli par aktualitātēm digitālajā nozarē pauda Latvijas IT klastera Digitālā inovācijas centra izpilddirektore Aiga Irmeja un FIT Digitālā inovācijas centra Rumānijā koordinatore Irina Toma (Irina Toma).

Diskusijas nolūks bija veicināt sinerģiju un pārrunāt aktuālos jautājumus saistībā ar saskaņotu ekosistēmu, uzsverot, kā MVU prasmju pilnveides labā prakse ir veicinājusi ieinteresēto pušu atsaucību un iesaisti.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva