Jaunākie Eirobarometra aptaujas rezultāti kiberdrošības prasmju jomā

Jaunākie Eirobarometra aptaujas rezultāti kiberdrošības prasmju jomā

  • 27. maijs, 2024. gads
  • 0 comments

Eirobarometra aptaujas rezultāti liecina par pieaugošu kiberdrošības prasmju trūkums visā Eiropas Savienībā (ES). Jārīkojas nekavējoties, lai palielinātu kiberdrošības speciālistu skaitu un pilnveidotu uzņēmumu darbinieku informētību par kiberdrošību, kā arī popularizēt paraugpraksi plašā sabiedrībā.

Eiropas Komisija pastiprina centienus, izmantojot tādas iniciatīvas kā Kiberdrošības prasmju akadēmija, lai uzlabotu reģiona kibernoturību. Kiberdrošības prasmju akadēmijas mērķis ir radīt vienotu pieeju, lai vairotu kvalificēta darbaspēka pieaugumu kiberdrošības jomā visā ES.

Aptaujas rezultāti atbilst Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūras (ENISA) publicētajam prognozēšanas ziņojumam. Tajā norādīts, ka kiberdrošības prasmju trūkums ir cieši saistīts ar kiberdraudiem.

Eirobarometra aptaujas galvenās atziņas:

  • Izpratnes un apmācības trūkums: Lai gan 71 % uzņēmumu atzīst kiberdrošību par augstu prioritāti, 74 % nav īstenojuši nekādas apmācības vai izpratnes veicināšanas programmas saviem darbiniekiem. Turklāt, 68 % uzņēmumu uzskata, ka apmācība nav vajadzīga, 16 % nezina par apmācības iespējām un 8 % min budžeta ierobežojumus.
  • Izaicinājumi pieņemt darbā: Vairāk nekā puse uzņēmumu, kas meklē kiberdrošības speciālistus, saskaras ar grūtībām, galvenokārt kvalificētu kandidātu trūkuma (45 %), vidēja līmeņa kandidātu trūkuma (44 %), informētības trūkuma (22 %) un budžeta ierobežojumu dēļ (16 %).
  • Kvalifikācijas un sertifikācijas nepilnības: 76 % kiberdrošības jomas darbinieku trūkst oficiālas kvalifikācijas vai sertificētas apmācības. Turklāt 34 % pārkvalificējušies no amatiem, kas nav saistīti ar kiberdrošību, un 57 % uzņēmušies kiberdrošības pienākumus papildus saviem esošajiem pienākumiem.
  • Daudzveidība un iekļautība: Lai gan 70 % respondentu atzīst daudzveidības un iekļaušanas kiberdrošības jomā nozīmi, 53 % uzņēmumu atzīst, ka kiberdrošības jomā nav dzimumu līdzsvars. Neskatoties uz to, aptuveni divas trešdaļas piekrīt, ka sievietes tiek mudinātas ieņemt amatus kiberdrošības jomā.

Kiberdrošības prasmju akadēmijas sadaļā par ieinteresēto personu iesaisti organizācijas visā Eiropā tiek aicinātas pievienoties un īstenot iniciatīvas kiberdrošības jomā.

Piemēram, iniciatīva Women4Cyber, kas apvieno kiberdrošības jomā kvalificētas sievietes no dažādām nozarēm, ir iekļauta Kiberdrošības prasmju akadēmijas platformā, lai mazinātu ar dzimumu saistītus stereotipus kiberdrošības jomā.

Šogad Eiropas Komisija ir atvēlējusi 10 miljonus eiro, lai atbalstītu projektus, kuru mērķis ir īstenot kiberprasmju apmācības programmas MVU, jaunuzņēmumiem un publiskajam sektoram. Kopš 2021. gada ar dalībvalstu un privātā sektora partneru atbalstu kiberdrošības prasmju atbalsta projektos un iniciatīvās ir iegultīti 600 miljoniem EUR. Par jaunām finansējuma iespējām tiks paziņots 2024. gada rudenī.

Iepazīstieties ar Eirobarometra aptauju par kiberprasmēm.

#CyberSkillsAcademy

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva