Eiropas digitālo prasmju balva 2023

Eiropas digitālo prasmju balva 2023

  • 22. februāris, 2023. gads
  • 0 comments

Izsludināta pieteikšanās Eiropas digitālo prasmju balvai 2023, kas ir Eiropas Komisijas un Eiropas Digitālo prasmju un darbavietu platformas komandas īstenota iniciatīva. Balvas mērķis ir noskaidrot, apbalvot un popularizēt labākos projektus un iniciatīvas digitālo prasmju jomā visā Eiropā! 

Katru projektu un iniciatīvu var iesniegt vienā no piecām kategorijām, un pieteikuma iesniedzējiem būs iespēja detalizēti izklāstīt, kas ir mērķauditorija un kāda ir ietekme uz digitālo prasmju jomas attīstību un digitālās plaisas mazināšanu konkrētajā darbības jomā. Sākot no pamatprasmēm, piemēram, datora vai planšetdatora izmantošanas, līdz IKT speciālistu profesionālajai pilnveidei.

Pieteikt savu kandidatūru balvas saņemšanai iespējams šādās kategorijās:

  • Iespēju nodrošināšana digitālajā jomā jauniešiem (t. i., projekti, kuru mērķis ir ieinteresēt un piesaistīt jauniešus IKT profesijām, digitālo plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes iniciatīvas jauniešiem, hakatoni u.c.).
  • Digitālā prasmju pilnveide IKT speciālistiem (t. i., digitālo prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iniciatīvas dažādās darbības jomās, visu līmeņu IKT speciālistu profesionālajai pilnveidei).
  • Digitālās prasmes izglītībai (t. i., projekti, kas vērsti uz izglītotāju un/vai izglītojamo un izglītības pārvalžu darbinieku digitālo prasmju pilnveidi).
  • Digitālās prasmes un digitālā iekļaušana plašākai sabiedrībai (t. i., digitālo prasmju pilnveides mācības un digitālo plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes iniciatīvas vecāka gadagājuma cilvēkiem, bezdarbniekiem, mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām u.c.).
  • Sieviešu iesaiste IKT nozarē un digitālajos darbos (t. i., projekti, kas īpaši vērsti uz to, lai veicinātu iesaisti un palielinātu sieviešu īpatsvaru IKT jomā).

Viens no sekmīga pieteikuma atlases kritērijiem būs projekta inovatīvais raksturs, komunikācijas pasākumi, kas īstenoti, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku sasniedzamību. Uzmanība tiks pievērsta projekta ilgtspējai, kā arī visas sociālās un kultūras izcelsmes cilvēku iekļaušanu.

Pieteikumus iespējams iesniegt no 2023. gada 20. februāra līdz 7. aprīlim.

Pieteikumu iesniegšanas tiešsaistes forma pieejama ŠEIT.

Saņemto pieteikumu izvērtēšanas žūrijas komisijā ir iesaistīti Eiropas līmeņa eksperti. Plānots, ka balvu saņēmēji tiks paziņoti jūnijā. Vairāk informācijas par Eiropas digitālo prasmju balvu 2023 pieejama ŠEIT.

Ja rodas papildu jautājumi, rakstiet uz e-pastu info@digitalskillsjobs.eu

#EuropeanDigitalSkillsAwards2023

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva