Eiropas digitālo prasmju sertifikāta priekšizpēte

Eiropas digitālo prasmju sertifikāta priekšizpēte

  • 6. decembris, 2022. gads
  • 0 comments

Eiropas Komisija un Kopīgais pētniecības centrs (JRC) pēta Eiropas digitālo prasmju sertifikāta (EDPS) izstrādi, kura pamatā būs Eiropas digitālās kompetences satvars (DigComp), lai valdības, darba devēji un citas ieinteresētās personas visā Eiropā varētu vieglāk novērtēt un atzīt digitālās prasmes. Pētījuma mērķis ir atbalstīt Digitālās izglītības rīcības plāna 2021.–2027. gadam 9. darbības īstenošanu, izvērtējot EDPS iespējamību.

Priekšizpētē tiks izskatīti dažādi scenāriji attiecībā uz Eiropas digitālo prasmju sertifikātu (EDPS). Tajā tiks apzinātas Eiropā pašreiz pastāvošās digitālo prasmju sertifikācijas sistēmas un analizētas nepilnības, lai izprastu EDPS lomu un vērtību un to, kā tas varētu atbalstīt digitālo prasmju atzīšanu Eiropā.

Priekšizpētes galvenie mērķi:

  • kartēt esošās digitālo prasmju sertifikācijas shēmas Eiropā, kā arī valstu un reģionālo politiku un apmācības piedāvājumu;
  • analizēt pieprasījumu pēc EDPS un veikt nepilnību analīzi, lai izprastu EDPS lomu un vērtību;
  • izpētīt iespējamos scenārijus tā izstrādei un īstenošanai;
  • veikt EDPS priekšizpēti, ņemot vērā stratēģiskos, tehniskos, finansiālos, pārvaldības un īstenošanas aspektus;
  • izstrādāt EDPS izmēģinājuma priekšlikumu un stratēģiskus ieteikumus tās īstenošanai.

Apspriešanās procesā var piedalīties ikviens interesents. Piedalieties EDPS priekšizpētē, reģistrējoties līdz 9. decembrim šeit

Reģistrētie dalībnieki tiks informēti par visām pētījuma ietvaros organizētajām aktivitātēm un aicināti iesaistīties. Ieinteresēto personu aktīva iesaiste ļaus precīzāk noskaidrot vajadzības un izstrādāt tādu EDPS, kas vislabāk atbilstu iedzīvotāju vajadzībām visā ES.

#edscconsultation #digcomp #DEAP #EUDigitalEducation

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva