Publicēts ziņojums “Mākslīgais intelekts Eiropas Komisijā (AI@EC)”

Publicēts ziņojums “Mākslīgais intelekts Eiropas Komisijā (AI@EC)”

  • 5. marts, 2024. gads
  • 0 comments

Eiropas Komisija ir publicējusi stratēģisku dokumentu “Mākslīgais intelekts Eiropas Komisijā (AI@EC)”, lai virzītu mākslīgā intelekta (MI) izstrādi un nodrošinātu, ka organizācijā izmantotās MI sistēmas ir likumīgas, drošas un uzticamas. Turklāt tas ir paredzēts, lai sagatavotos ES MI akta īstenošanai, kas ir pasaulē pirmais visaptverošais regulējums mākslīgā intelekta jomā.

Eiropas Komisijas izvirzītās prioritātes:

  • Izstrādāt skaidras pamatnostādnes saviem darbiniekiem (cilvēkiem, kas izstrādā, iegādājas vai izmanto) par MI sistēmu efektīvu izmantošanu.
  • Izmantojot šīs pamatnostādnes, izvērtēt un kategorizēt MI sistēmas, pamatojoties uz to potenciālajiem riskiem.
  • Izvairīties no tādu MI sistēmu izmantošanas, kas neatbilst Eiropas vērtībām vai varētu ietekmēt cilvēku drošību, veselību un tiesības.
  • Izveidot jaunas organizācijas struktūrvienības, kas pildītu pienākumus saistībā ar MI izstrādi un izmantošanu.

Ziņojumā izklāstīts Eiropas Komisijas plāns drošai un uz cilvēku orientētai digitālajai nākotnei. Mērķis ir sniegt norādījumus un atbalstu citām ES publiskās pārvaldes iestādēm, lai palīdzētu tām pieņemt un efektīvi izmantot MI tehnoloģijas. Turklāt Eiropas Komisija plāno veicināt partnerību ar inovatīviem jaunuzņēmumiem un GovTech uzņēmumiem, izmantojot to zināšanas, pieredzi un resursus, lai veicinātu atbildīgu un ētisku MI ieviešanu dažādās nozarēs.

Digitālās prasmes ir būtiskas visiem darbiniekiem neatkarīgi no amata vai vecuma. MI prasmes ir digitālās pārveides neatņemama sastāvdaļa. Jaunu tehnoloģiju izmantošana ir ļoti svarīga ikvienam, un šai pārejai ir jābūt iekļaujošai, ņemot vērā darbinieku atšķirīgās digitālās prasmes.

Ziņojums “Mākslīgais intelekts Eiropas Komisijā (AI@EC)” pieejams šeit.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva