Eiropas Komisija uzsāk strukturētu dialogu ar dalībvalstīm par digitālo izglītību un prasmēm

Eiropas Komisija uzsāk strukturētu dialogu ar dalībvalstīm par digitālo izglītību un prasmēm

  • 26. jūlijs, 2022. gads
  • 0 comments

Digitālā pārkārtošanās ir viena no galvenajām Eiropas Komisijas (EK) un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu prioritātēm. Komisija palīdz dalībvalstīm veikt reformas, kuru mērķis ir atraisīt digitālo tehnoloģiju izaugsmes potenciālu un ieviest inovatīvus risinājumus uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kā arī uzlabot publisko pakalpojumu pieejamību un efektivitāti. Eiropai ir vajadzīgs kvalificēts darbaspēks, iedzīvotāji ar digitālajām prasmēm un ar tām saistītajām vispārīgajām prasmēm, kā arī izglītības sistēma, kas ņem vērā digitālo tehnoloģiju un prasmju pieaugošo izaugsmes potenciālu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena runā “Stāvoklis Savienībā 2021. gadā” uzsvēra, ka ir vajadzīgs strukturēts un efektīvs dialogs augstākajā līmenī, lai īstenotu digitālo pārkārtošanos un sasniegtu Eiropas digitālās desmitgades mērķus.

2021. gada 8. oktobrī EK paziņoja par šī strukturētā dialoga uzsākšanu ar dalībvalstīm un noteica turpmāk darāmo. Sanāksmē, kurā piedalījās EK priekšsēdētājas izpildvietniece, konkurences komisāre Margrēte Vestagere, eiropeiskā dzīvesveida aizsardzības komisārs Margaritis Schinas, inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela, darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits un iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons, viņi kopīgi paziņoja:“Attiecībā uz Eiropas digitālo desmitgadi mēs esam noteikuši vērienīgus mērķus, piemēram, līdz 2030. gadam digitālās pamatprasmes ir vismaz 80% Eiropas iedzīvotāju un IKT nozarē ir nodarbināti 20 miljoni speciālistu. Mēs visā Eiropas Savienībā to panāksim tikai tad, ja strādāsim kopā kā vienots mehānisms visos līmeņos. Tāpēc mēs esam ļoti gandarīti, ka strukturētais dialogs ir uzsākts ar konkrētām rīcības plāna darbībām.” 

Strukturētais dialogs ar ES dalībvalstīm turpināsies līdz 2022. gada beigām, un tajā būs iesaistīti valdības, valsts pārvaldes un izglītības iestāžu pārstāvji, kā arī uzņēmēji, nevalstisko organizāciju aktīvisti un iedzīvotāji. Šajā periodā sasniegtie rezultāti tiks ņemti vērā konkrētās ES līmeņa iniciatīvās par veicinošiem faktoriem digitālās izglītības un prasmju racionalizēšanai nākamajā desmitgadē.

Šī gada jūnijā ES dalībvalstu digitālo prasmju koordinatori un Eiropas Komisija tikās Briselē, lai atzīmētu sadarbības gada jubileju, kā arī pārrunātu veidus un metodes digitālo prasmju pilnveides atbalstam Eiropā. Interaktīvajā seminārā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku no visas Eiropas un diskutēja par to, kā līdz šim sasniegtos rezultātus izmantot veiksmīgai turpmākai sadarbībai. Seminārā gūtās atziņas sniegs ilgtermiņa ieguldījumu strukturētā dialogā par digitālo izglītību un prasmēm ar partneriem ES līmenī.

#StructuredDialogue

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva