Eiropas Savienībā satraukumu raisa profesionālās izglītības popularitātes kritums jauniešu vidū

Eiropas Savienībā satraukumu raisa profesionālās izglītības popularitātes kritums jauniešu vidū

  • 20. jūlijs, 2023. gads
  • 0 comments

Jaunieši Eiropas Savienībā (ES) arvien biežāk dod priekšroku iegūt universitātes grādu, nevis izvēlas tehniskāku profesionālo apmācību. Daudzās profesijās šī iemesla dēļ darba tirgū nespēj atrast darbiniekus. Jautājums kļūst arvien aktuālāks, par ko liecina fakts, ka šis gads Eiropas Savienībā ir “Eiropas prasmju gads“.

Prestiža vai reputācijas apsvērumu dēļ daudzi jaunieši dod priekšroku iegūt universitātes grādu, nevis izvēlas tehniskāku profesionālo apmācību. Nereti jauniešus uz to mudina arī viņu ģimenes. Tomēr dažās profesijās ļoti trūkst darbinieku.

Saskaņā ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra teikto, prasmju trūkums rada īpašas bažas, jo īpaši tad, ja ir augsts bezdarbs. Šo situāciju aplūkoja raidorganizāciju tīkla “Euranet plus” žurnālisti, kas apkopoja viedokļus vairākās Eiropas valstīs.

Trūkst IT speciālistu

Kā norāda Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs, īpašs darbinieku trūkums izjūtams informācijas tehnoloģiju (IT) sektorā, jo gandrīz katrā ekonomikas nozarē šo profesionāļu prasmes ir nepieciešamas. Centrs norāda, ka visās dalībvalstīs, izņemot Somiju, trūkst informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistu. Turklāt arvien vairāk tiek pieprasīts viss, kas saistīts ar kiberdrošību vai cilvēkiem, kuri spēj rīkoties ar nākotnes tehnoloģijām. Un nozares, kas saistītas ar mākslīgo intelektu, nākamajās desmitgadēs turpinās attīstīties.

“Agrāk daudzas profesijas ir zināmā mērā tikušas devalvētas, jo daudzi darbi profesionālajā izglītībā tika uzskatīti par netīriem, sarežģītiem un tā tālāk. Taču, attīstoties jaunajām tehnoloģijām, mūsdienās tas vairs ne vienmēr tā ir,” profesionālās izglītības popularitātes kritumu skaidroja Slovēnijas Profesionālās izglītības institūta Starptautiskās sadarbības centra vadītājs Aleksandrs Sladojevičs.

Jāiegulda cilvēkos

Rezultātā daudzas profesijas nespēj darba tirgū atrast sev piemērotu profesionālo profilu. Šis jautājums Eiropas Savienībā kļūst arvien aktuālāks, par ko liecina fakts, ka šis gads ir “Eiropas prasmju gads”.

“Trīs ceturtdaļas uzņēmumu visā Eiropā sūdzas par kvalificētu darbinieku trūkumu,” stāstīja Eiropas Komisijas preses sekretāre Berlīnē Birgita Šmeicnere.

“Kā mēs visi zinām, mūsu darba pasaule mainās. No vienas puses, mums ir zaļās pārmaiņas un tad arī digitālās pārmaiņas, un tas nozīmē arī to, ka ar tām saistītie darbi atšķiras no tiem, kas bija pirms 5, 7 vai 10 gadiem, un politikai tas, protams, nozīmē, ka mums ir jāiegulda cilvēkos, tajā, ko viņi zina, jāmudina viņus vēlēties kaut ko mācīties. Ka viņi arī vēlas turpināt izglītību. Un šim nolūkam Eiropas prasmju gads ir tāds kā iedrošinājums, jo ir skaidrs, ka to nevar atrisināt tikai Briselē.”

Jāuzlabo sadarbība starp skolām un uzņēmumiem

Kā žurnālistiem Lietuvā atzina jaunā uzņēmēja un dizainere Rūta Vielaviče, viņa izvēlējusies par labu tieši profesionālajai apmācībai, jo profesionālu prasmju papildināšanā saskatījusi lielāku praktisku ieguvumu nekā bakalaura grāda iegūšanā. Studijas augstskolā arī liktu ievērojami pakārtot darba un ikdienas ritmu.

Bijušais Portugāles izglītības un zinātnes ministrs Nuno Krato skaidro, ka labāka sadarbība starp skolām un uzņēmumiem vajadzību un prasmju jautājumos ļautu profesionālajās studijās piedāvāt saturu, kas ir atbilstošāks uzņēmējdarbības sektoru vajadzībām: “Mums ir problēma, kas ir skolu tendence piedāvāt reģiona vajadzībām neatbilstošas profesionālās programmas. Lai atrisinātu šo problēmu, manuprāt, ir nepieciešama sadarbība starp skolām un uzņēmumiem. Uzņēmumiem brīvprātīgi jānodrošina resursi, piemēram, tehniķi un telpas, lai veicinātu profesionālo apmācību.”

Spēcīgākas pozīcijas darba intervijās

Visbeidzot, ņemot vērā to, ka daudzās nozarēs, kurām jauniešus apmāca profesionālās izglītības iestādēs, trūkst darbaspēka, darba meklētājiem ir spēcīgākas pozīcijas darba intervijās.

“Šodien mūsu sektorā un, jo īpaši elektromašīnbūvē, ir deficīts. Tātad tie vairs neesam mēs, kas meklē darbu, bet uzņēmumi, kas ierodas šeit, meklē mūs,” beļģu žurnālistiem uzsvēra jaunais elektromehāniķis Maikijs de Veiders.

Viņš arī klāstīja, ka darba intervija, protams, joprojām ir neatņemama sastāvdaļa darbavietas iegūšanā. Joprojām ir jāpierāda sava vērtība darba devējam. Taču ierobežojumu ir daudz mazāk, jo darba ņēmējam ir spēcīgāka pozīcija sarunās par algu un iespējams izvirzīt arī citus nosacījumus, jo ir redzams, ka darba devējam jūs esat nepieciešams.

KONTEKSTS:

Lai nodrošinātu prasmju atbilstību darba tirgus pieprasījumam, saskaņotu cilvēku vēlmes un prasmju kopumu ar iespējām darba tirgū, kā arī  lai veicinātu konkurētspēju, līdzdalību un talantu attīstību, Eiropas Komisija 2023. gadu pasludinājusi par “Eiropas prasmju gadu”. Tā ietvaros Latvijā notiks dažādi tematiskie pasākumi un aktivitātes.

Finansējums prasmju pilnveidei vai jaunieguvei pieejams no dažādām ES programmām un finansēšanas instrumentiem, piemēram, Eiropas Sociālā fonda, Atveseļošanas un noturības mehānisma, “Erasmus+” un “Apvārsnis Eiropa”.

Autori: Rihards Plūme (Latvijas Radio ārzemju ziņu korespondents)EURANET PLUS

Pārpublicēts no lsm.lv

#digitalskills #LSM #Erasmus #Yearofskills

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva