ES dalībvalstu digitālo prasmju koordinatori un Eiropas Komisija tiekas Briselē

ES dalībvalstu digitālo prasmju koordinatori un Eiropas Komisija tiekas Briselē

  • 14. jūlijs, 2022. gads
  • 0 comments

ES dalībvalstu digitālo prasmju koordinatori un Eiropas Komisija tikās Briselē, lai atzīmētu sadarbības gada jubileju, kā arī pārrunātu veidus un metodes digitālo prasmju pilnveides atbalstam Eiropā. Interaktīvajā seminārā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku no visas Eiropas un diskutēja par to, kā līdz šim sasniegtos rezultātus izmantot veiksmīgai turpmākai sadarbībai.

COVID-19 pandēmijas laikā nacionālās koalīcijas (NC) sadarbojās attālināti, organizējot tiešsaistes darba grupu sanāksmes un seminārus. Šajā klātienes tikšanās reizē NC pārstāvji apmainījās ar labākās prakses piemēriem, valstu kopīgajām un atšķirīgajām tendencēm digitālo prasmju pilnveidei un veidoja jaunas partnerības ar IKT jomas kolēģiem no visas Eiropas. Dalībnieki pārrunāja arī veiksmīgi aizvadīto Digitālo prasmju un darbvietu platformas gadadienai veltīto kampaņu un plānoja turpmākās platformas attīstības aktivitātes.

Sanāksmes sākuma daļā uzstājās EK ģenerāldirektorāta CONNECT vietniece Fabrizia Benini, uzsverot steidzamo nepieciešamību uzlabot iedzīvotāju digitālo prasmju līmeni visā Eiropā, gan vietējā, gan reģionālā līmenī un izvērtēt galvenos izaicinājumus un lielākās izaugsmes iespējas. Viņa pastāstīja par aktuālo digitālo prasmju jomā Eiropā, īpaši izceļot izglītības kvalitātes nozīmīgumu attiecībā uz prasmju attīstīšanu un pilnveidi. Fabrizia Benini arī atgādināja, cik svarīgi ES digitālo prasmju jomā ir pasākumi, kas tiek īstenoti, izmantojot programmu DIGITAL Europe vai Atveseļošanas un noturības mehānismu, tostarp valstu atveseļošanas plānus.

Pamatojoties uz konkrētiem vietējā, reģionālā un valsts līmeņa piemēriem, valstu koalīcijas pārstāvji dalījās pārdomās par lielākajiem izaicinājumiem līdz šim un turpmāk, kā arī saskatītajām iespējām, kas ļaus panākt pozitīvas pārmaiņas nākotnē. Dalībnieki atzinīgi novērtēja semināra programmu un iespēju iepazīties dalīties ar informāciju, zināšanām un praktisko pieredzi, mācoties citam no cita.

Semināra laikā tika diskutēts par šādiem tematiem:

  • Labākās prakses nacionālo digitālo stratēģiju izstrādē un novērtēšanā.
  • Veidi, kā bagātināt saturu Digitālo prasmju un darbvietu platformā un NC tīmekļa vietnēs.
  • Digitālo prasmju un darbvietu kopienas paplašināšana un potenciālo partneru iesaistes palielināšana.
  • Aktivitātes, lai sasniegtu pēc iespējas vairāk ieinteresēto pušu dažādos līmeņos.
  • Informatīvi izglītojošu kampaņu organizēšana.

Moderatoru vadībā semināra dalībnieki diskutēja par dzimumu līdztiesības aspektu IKT jomā, jauniešu motivēšanu izvēlēties IKT karjeru, valstu stratēģiskajiem plāniem, digitālo prasmju pilnveides izglītības iespēju pieejamības palielināšanu dažādām mērķgrupām.

Seminārā gūtās atziņas un jaunizveidotās sadarbības sniegs ilgtermiņa ieguldījumu Strukturētā dialogā par digitālo izglītību un prasmēm ar partneriem ES līmenī.

Vairāk informācijas par Digitālo prasmju un darbavietu kopienu pieejama šeit.

#DigitalSkillsEU #NextGenerationEU

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva