ESSA publicē jaunus ziņojumus par programmatūras izstrādes tirgus vajadzībām atbilstošu izglītību

ESSA publicē jaunus ziņojumus par programmatūras izstrādes tirgus vajadzībām atbilstošu izglītību

  • 18. septembris, 2023. gads
  • 0 comments
Eiropas Programmatūras prasmju alianse (ESSA) publicējusi trīs jaunus ziņojumus, lai virzītu tāda izglītības piedāvājuma izstrādi, kas atbilst programmatūras izstrādes tirgus vajadzībām.

ESSA ziņojumu kopums varētu palīdzēt organizācijām izveidot vai atjaunināt savus izglītības un apmācības piedāvājumus atbilstoši tirgus vajadzībām. Tā ir noderīga informācija ikvienam, kurš ieinteresēts piekļūt un izmantot sakātotu mācību vidi, modernizētas programmas un mūsdienīgas izglītības piedāvājumu.

  • Ziņojumā “Kā izstrādāt mācību programmas programmatūras speciālistiem” ir paskaidrots, kā ESSA izglītības profili un programmatūras prasmju stratēģija nodrošina efektīvas prasmju, prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas mācību programmas. Tajā ir sniegti norādījumi, kā izstrādāt programmatūras profesionāļiem paredzētās mācību programmas, kā arī piedāvāta mācību programmas apraksta veidne un piemēri.
  • Programmatūras speciālistu sertifikācijas ietvars piedāvā četru līmeņu dalījumu, ņemot vērā mikroakreditācijas datus un tādus Eiropas standartus kā e-CF, EQF un ECTS. Ietvarā ir iekļauti 190 struktūrvienību līmeņa, 47 kompetences līmeņa sertifikāti atbilstoši deviņiem ESSA izglītības profiliem.
  • Programmatūras speciālistu izglītības akreditācijas standarti un kritēriji ir balstīti uz vispārīgiem un konkrētai jomai specifiskiem kritērijiem, kas atbilst tādiem Eiropas standartiem kā EQAVET un ESG. Akreditācijas procedūra nodrošina, ka mācību programmu ietvaros izglītojamajie iegūst darba tirgū pieprasītām programmatūtas speciālistu kompetences (atbilstoši Eiropas Mūžizglītības kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 4./5. līdz 7. līmeņa prasībām).

Eiropā ir nodarbināti aptuveni 9 miljoni IKT speciālistu. Vēl 11 miljoni IKT speciālistu joprojām ir vajadzīgi, lai sasniegtu Eiropas Savienības digitālos mērķus 2030. gadam. ESSA piedāvā mācību rīkus, kas nepieciešami, lai apmierinātu trgus pieprasījumu pēc programmatūras izstrādes speciālistiem.

Vairāk informācijas par ESSA pieejama šeit.

Sekojiet ESSA aktualitātēm Twitter un LinkedIn kontos.

#ESSA

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Programmatūra
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Ārpus ES
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva