Ētikas pamatnostādnes par mākslīgā intelekta izmantošanu izglītībā

Ētikas pamatnostādnes par mākslīgā intelekta izmantošanu izglītībā

  • 24. novembris, 2022. gads
  • 0 comments

Mākslīgais intelekts (MI) ir sistēmas spēja pareizi interpretēt ārējos datus. Tam ir nozīmīga loma mūsu ikdienas dzīvē, tāpēc ir ļoti svarīgi ikvienam iegūt pamatzināšanas par MI jēdzienu, veidiem un pielietojumu.

Pedagogiem un izglītojamiem šādas zināšanas ir nepieciešamas, lai pozitīvi, kritiski un ētiski izmantotu MI sniegtās iespējas mācīšanas un mācīšanās procesā.

Eiropas Komisija 25. oktobrī publicējusi ētikas pamatnostādnes pedagogiem par mākslīgā intelekta izmantošanu izglītībā. Tās kliedē plaši izplatītus maldīgus priekšstatus par mākslīgo intelektu. Ētikas pamatnostādnes ir Digitālās izglītības rīcības plāna 2021.–2027. gadam darbība.

Pedagogi, kuriem zināšanu līmenis digitālās izglītības jomā ir zems, paredzēti ieteikumi pamatizglītības un vidējās izglītības darbiniekiem. Pedagogiem ar augstāka līmeņa zināšanām un izglītības iestāžu vadītājiem tiek sniegti praktiski norādījumi par to, kā efektīvi integrēt MI un datu izmantošanu skolu mācību programmās. Vienlaikus pievēršoties arī ētikas apsvērumiem, kas ir pamatnostādņu pamatā.

Pamatnostādnes ietver arī ierosinājumus par veidiem, kā veiksmīgāk informēt plašāku sabiedrību un iesaistīt diskusijā par digitālo prasmju pilnveidi MI ētiskai izmantošanai.

Papildus informācijai pieejama faktu lapa un infografika.

Pilnu publikācijas tekstu var lasīt šeit.

#DEAP #EUDigitalEducation

Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva