Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Rumānija

Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Rumānija

  • 18. jūlijs, 2023. gads
  • 0 comments

2022. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) apkopojumā cilvēkkapitāla dimensijā Rumānija ieņem zemāko vietu no 27 ES dalībvalstīm. Tomēr, pozitīvi vērtējumi saglabājas attiecībā uz IKT speciālistu sieviešu īpatsvaru nodarbinātībā (otrā vieta) un IKT absolventu īpatsvaru (4. vieta). Lai sasniegtu digitālās desmitgades mērķus, jo īpaši attiecībā uz digitālajām pamatprasmēm un IKT speciālistiem, Rumānijai ir steidzami jāuzlabo sagatavotība digitālajām prasmēm.

Neraugoties uz salīdzinoši labiem savienojamības rezultātiem, valsts zemais digitalizācijas līmenis un salīdzinoši lēnais progress ierobežo Rumānijas ekonomikas pilnīgu potenciālu digitālo tehnoloģiju izmantošanā. Turklāt ļoti zems digitālo publisko pakalpojumu līmenis gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem pasliktina situāciju vēl vairāk. Covid-19 pandēmijas pašreizējā ietekme un biežās valdības maiņas (piecas pēdējos četros gados) radīja būtiskas problēmas Rumānijai. Tomēr digitalizācija joprojām ir galvenā prioritāte pašreizējai valdībai, kura kopš 2021. gada 25. novembra ir pie varas.

Microsoft Digitālās nākotnes indekss mēra digitalizācijas līmeni 16 Eiropas valstīs, tostarp Rumānijā. Indekss sniedz datus par pašreizējo digitalizācijas līmeni valstī un atklāj visveiksmīgākās jomas, kā arī jomas, kurās ir daudz darāmā, lai paātrinātu digitālās pārveides procesu. Digitalizāciju mēra 5 digitālās attīstības kategorijas: Digitālā uzņēmējdarbība, digitālā pārvalde un publiskais sektors, digitālā infrastruktūra, digitālā nozare un cilvēkkapitāls. Rumānijas digitālās attīstības kopējais rādītājs ir 92, savukārt CEE vidējais rādītājs ir 100.

Rumānijas Digitālo prasmju un darbu nacionālā koalīcija “The Skills4IT koalīcija” tika izveidota 2015. gadā pēc Eiropas Digitālo prasmju un darbu koalīcijas izveides 2013. gadā. Skills4IT koalīcija ir atvērta platforma, kas apvieno dažādus partnerus, kuri pārstāv izglītības iestādes, IT uzņēmumus, apmācību uzņēmumus, profesionālās un nevalstiskās organizācijas. Platforma ir pieejama visiem, no iesācējiem līdz ekspertiem: darba ņēmējiem, uzņēmējiem, izpilddirektoriem, studentiem, skolēniem un visiem, kas interesējas par digitalizāciju. Tajā piedalīties var ikviens, neatkarīgi no digitālo prasmju līmeņa vai pieredzes, un tā sniedz iespēju apgūt un dalīties zināšanās digitālajā jomā.

Valsts stratēģijas

Informācijas sabiedrības ministrijas izstrādātā Rumānijas Digitalizācijas programmas stratēģija 2020. gadam tika izveidota ar citu valdības aģentūru un publisko iestāžu, tostarp Rumānijas Veselības ministrijas, Valsts izglītības ministrijas, Finanšu ministrijas un Transporta ministrijas, atbalstu. Stratēģija tika pieņemta 2014. gadā, un tās īstenošana beidzās 2020. gadā.

2022. gadā tika izstrādāta stratēģiskā iniciatīva izglītības digitalizācijai Rumānijā SMART-Edu 2021.–2027. gadam, un tā tika iekļauta sabiedriskās apspriešanas posmā. Stratēģiskās iniciatīvas mērķis ir samazināt digitālo plaisu un palielināt sociālekonomisko integrāciju, uzlabojot digitālās prasmes un interneta izmantošanu plašā sabiedrībā, tostarp nelabvēlīgā situācijā esošās grupās. Lai to panāktu, tiks organizēti apmācību kursi, kas tiek pielāgoti sabiedrības vajadzībām. Plašāka informācija par SMART-Edu stratēģiju ir pieejama šeit.

Valsts iniciatīvas

Rumānija ir izstrādājusi atveseļošanas un noturības plānu, kura galvenais mērķis ir nodrošināt stabilu atveseļošanos un sagatavot valsti ilgtermiņa izaicinājumiem. Atveseļošanas un noturības plānā iekļauti 107 investīciju pasākumi un 64 reformas, kas veicinās valsts ilgtspējību, noturību un pielāgojamību, ņemot vērā gan zaļo, gan digitālo pārmaiņu radītās problēmas un iespējas. Plāna īstenošanai ir plānots piešķirt 14,24 miljardus Eiro dotācijās un 14,94 miljardus Eiropas aizdevumos. No plāna 41% tiks veltīti zaļās pārmaiņas veicinošiem pasākumiem, kā arī 20,5% tiks atvēlēti digitālās pārmaiņas atbalstam.

Digitālo prasmju un darbu Rumānijas tīmekļa vietnē ir saraksts ar pasākumiem, kas saistīti ar digitālajām prasmēm, piedāvājot dažādus resursus un apmācības iespējas. Turklāt vietnē ir apkopoti labas prakses piemēri, kas atspoguļo veiksmīgas stratēģijas, iniciatīvas un projekti ar lielu vietējo ietekmi un potenciālu digitālo prasmju jomā. Tā ir gan vietēja, gan starptautiska līmeņa informācijas resursu centrs, kas mērķē uz digitālo prasmju uzlabošanu Rumānijas iedzīvotāju vidū. Platforma arī sniedz informāciju par karjeras apmācības iespējām IKT nozarē, kā arī iespējas saņemt stipendijas un finansējumu projektu īstenošanai. Tā paplašina informētību par kiberdrošības pasākumiem, veicinot labāku izpratni par šo tēmu. Turklāt tā veicina sadarbību starp akadēmisko vidi un IKT nozari Rumānijā, veidojot saikni starp izglītības un darba tirgu.

Rumānijas Mākslīgā intelekta asociācija (ARIA) un Rumānijas Informātikas skolotāju savienība (UPIR) 2022. gada oktobrī Rumānijā organizēja pirmo pirmsuniversitātes mākslīgā intelekta kursu. Kurss tika izstrādāts un vadīts kopīgi ar Bitdefender ekspertiem, Valsts koledžas “Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea profesoriem un Google DeepMind UK speciālistiem. Šis kursa izstrāde ir pagrieziena punkts mākslīgā intelekta projektā skolām un vidusskolām Rumānijā, kas tika uzsākts 2019. gadā, sadarbojoties ar organizāciju ARIA (Rumānijas Mākslīgā intelekta asociācija) un DeepMind Google pētniekiem.

Finansējuma iespējas

Lai atbalstītu privātpersonu un organizāciju digitālo kompetenci, finansējuma iespējas prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai ir pieejamas gan aizdevumu, dotāciju, gan citu finanšu instrumentu veidā. No 2021. līdz 2026. gadam lielākā daļa digitālās pārveides darbību tiek finansētas ne tikai no Atveseļošanas un noturības mehānisma, bet arī no programmām “Horizon”, “Erasmus+”, Eiropas sociālā fonda (ESI fondu) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dotāciju shēmām. Plašāka informācija pieejama Rumānijas Valsts digitālo prasmju un darbu koalīcijas lapā un rakstā par Digitālo prasmju un darbu platformu.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Rumānija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva