Ieteikumi galvenajiem sekmīgu digitālo izglītību un apmācību veicinošajiem faktoriem

Ieteikumi galvenajiem sekmīgu digitālo izglītību un apmācību veicinošajiem faktoriem

 • 18. decembris, 2023. gads
 • 0 comments

2023. gada 23. novembrī Eiropas Savienības Padome pieņēmusi ieteikumu kopumu par galvenajiem sekmīgu digitālo izglītību un apmācību veicinošajiem faktoriem un par digitālo prasmju un kompetenču nodrošināšanas uzlabošanu izglītībā un apmācībā. Ar šo paketi ES Padome pievēršas nepieciešamībai panākt, ka izglītība ir gatava patiesai digitālajai pārveidei un spēj turēties līdzi laikam, vienlaikus nodrošinot nepieciešamās prasmes un kompetences, kas ir un būs nepieciešamas šajā jaunajā realitātē.

Līdz 2030. gadam četriem no pieciem cilvēkiem būs pamata digitālās prasmes

Covid-19 pandēmija akcentēja vajadzību uzlabot izglītības un mācību sistēmu digitālo gatavību noturības, pieejamības, kvalitātes un iekļautības ziņā. Turklāt saskaņā ar digitālās desmitgades saistībām ES mērķis ir panākt, lai līdz 2030. gadam 80% iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem būtu vismaz digitālās pamatprasmes.

Šajā kontekstā un saistībā ar Eiropas Prasmju gadu 2023 svarīgāk nekā jebkad ir likt uzsvaru uz izglītības un apmācības vajadzībām digitālās pārveides jomā, rīkojoties visos līmeņos (pirmsskolas, pamatizglītība, vidējā un profesionālā izglītība un apmācība, augstākā izglītība, pieaugušo izglītība), mūžizglītības perspektīvā un attiecībā uz visām iedzīvotāju grupām (piemēram, jauniešiem, pieaugušajiem un speciālistiem).

Digitālās prasmes un kompetences

Pieņemtajā ES Padomes ieteikumā par digitālajām prasmēm un kompetencēm dalībvalstīm ir ieteikts vienoties par valsts un attiecīgā gadījumā reģionālām stratēģijām vai stratēģiskām pieejām digitālajai izglītībai un prasmēm un kompetencēm, aicinot tās:

 • noteikt vai pārskatīt nacionālos mērķus šo prasmju un kompetenču nodrošināšanai;
 • veikt pasākumus, kas vērsti uz “prioritārām vai grūti sasniedzamām grupām”;
 • nostiprināt digitālās prasmes un kompetences pamatizglītībā un vidējā izglītībā;
 • veicināt digitālo prasmju mācīšanu transversāli dažādos priekšmetos;
 • uzlabot digitālās prasmes un kompetences visiem augstskolu studentiem, sniedzot mācīšanās iespējas dažādos līmeņos un disciplīnās;
 • dot pieaugušajiem iespējas apgūt digitālās prasmes un risināt IKT speciālistu trūkuma problēmu.

Sekmīga digitālā izglītība un apmācība

ES Padomes ieteikumā par galvenajiem sekmīgu digitālo izglītību un apmācību veicinošajiem faktoriem, lielākais uzsvars likts uz to, kā izglītības un apmācības sistēmas sagatavot digitālajam laikmetam. Tajā sniegti norādījumi par to, kā sagatavot cilvēkus radošai, drošai un atbildīgai tehnoloģiju izmantošanai, pamatojoties uz izpratni par to, kā tās darbojas.

Tā cita starpā aicina dalībvalstis veikt šādus pasākumus:

 • integrēt digitālās tehnoloģijas mācīšanas procesā un dot skolotājiem pilnvērtīgas iespējas tās izmantot;
 • atbalstīt digitālās izglītības rīku izstrādi, tostarp pētījumus par mākslīgā intelekta ietekmi;
 • izglītībā un apmācībā īstenot kiberdrošības pasākumus, tostarp palielināt informētību;
 • izglītības un apmācības jomā investēt savienojamībā, digitālajā infrastruktūrā un piekļūstamībā.

Uzzināt vairāk:

ES Padomes Ieteikums par galvenajiem sekmīgu digitālo izglītību un digitālo mācību veicinošajiem faktoriem

ES Padomes Ieteikums par digitālo prasmju un kompetenču nodrošināšanas uzlabošanu izglītībā un apmācībā

#ES #PrasmjuGads #EuropeanYearOfSkills

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva