IKT profesionāļu apmācībās jau 355 IKT nozares profesionāļi izmantojuši iespēju paaugstināt savas prasmes

IKT profesionāļu apmācībās jau 355 IKT nozares profesionāļi izmantojuši iespēju paaugstināt savas prasmes

  • 25. aprīlis, 2022. gads
  • 0 comments

2020. gadā Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Latvijas IT klasteri uzsāka projekta Nr. 1.2.2.1/19/A/005 “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” īstenošanu.

Projekta mērķis: Ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.

Lai sasniegtu uzstādīto projekta mērķi LIKTA sadarbībā ar Latvijas IT Klasteri līdz 2023.gada 31.decembrim plāno apmācīt vismaz 1578 IKT jomas profesionāļus dažādās apmācību programmās.

Līdz šim brīdim projekta īstenošanā aktīvi ir iesaistījušies jau 30 uzņēmumi, paaugstinot savu darbinieku kvalifikāciju klātienes un tiešsaistes kursos tādās jomās kā Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli, Projektu vadība, Mārketings un tirdzniecība kā arī Biznesa vadība.

Līdz š.g. marta beigām ir notikuši vairāk kā 100 mācību kursi, tai skaitā divi mācību kursi mārketinga un tirdzniecības jomā un četri kursi biznesa vadības jomā. Savas zināšanas klātienes un tiešsaistes kursos papildinājuši jau 355 IKT profesionāļi, no tiem 39 savu kompetenci paaugstinājuši biznesa vadībā un mārketingā un tirdzniecībā.

Aicinām arī Tavu uzņēmumu pieteikties dalībai projektā un pilnveidot savu darbinieku digitālās prasmes!

Ar kursu katalogu var iepazīties šeit! 

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) partnerībā ar Latvijas IT Klasteri īsteno Eiropas Savienības fonda projektu “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” (līg. Nr. 1.2.2.1/19/A/005).

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Eksperta
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva