Informatīvais tiešsaistes seminārs par BIBLIO projekta specializācijas kursu

Informatīvais tiešsaistes seminārs par BIBLIO projekta specializācijas kursu

 • 24. janvāris, 2022. gads
 • 0 comments

21. janvārī notika projekta “BIBLIO – Digitālās prasmes un kompetences Eiropas bibliotekāriem” (BIBLIO) informatīvais tiešsaistes seminārs par specializācijas kursu. Projekta aktivitātes Latvijā īsteno partneri SIA DMG un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC).

Prioritāri dalībai seminārā tika aicināti tie speciālisti kuri ir piedalījušies un veiksmīgi apguvuši BIBLIO projekta MOOC (masīvo atvērto tiešsaistes kursu). Kopumā seminārā piedalījās vairāk kā 60 speciālisti, kuri tika iepazīstināti ar:

 •     specializācijas kursa īstenošanas specifiku, norises gaitu un dalības nosacījumiem;
 •     kursa saturu diviem darba lomu profiliem – Sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālists (CECO) un Digitālās transformācijas speciālists (DIGY);
 •     mentoru izvēli darba vidē balstītu mācību īstenošanai;
 •     projekta ideju īstenošanu sadarbībā ar pasniedzēju un mentoru.

Specializācijas kursa norise ir paredzēta laika periodā no šī gada februāra līdz oktobrim, īstenojot:

 • Jaukta tipa mācības:
  • 20 stundas klātienes semināri
  • 160 stundas tiešsaistes nodarbības un patstāvīgās studijas
  • 40 stundas projektā balstītas mācības
  • 20 stundas novērtējums
 • Darba vidē balstītas mācības – 165 stundas

Dalībniekiem būs iespējams reģistrēties vienam no diviem specializācijas kursiem, kas izstrādāti īpaši bibliotēku profesionāļiem radītajiem darba lomu profiliem:

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, priekšroka tiks dota tiem dalībniekiem, kuri ir veiksmīgi piedalījušies un pabeiguši MOOC. Pilotmācību ietvaros tiešsaistes kursā piedalījās vairāk kā 130 dalībnieki un 75% novērtējumu par tiešsaistē veiktajām aktivitātēm saņēmuši 55 dalībnieki. BIBLIO projekta MOOC ir pirmais šāda veida kurss digitālo prasmju pilnveidei, kas izstrādāts tieši bibliotēku profesionāļiem. Kurss ir mūsdienīgs, tas dod iespēju izglītojamajiem attīstīt digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju prasmes, kas tiek uzskatītas par bibliotēku profesionāļu jaunā laikmeta pamata prasmēm. Pilotmācības tiek īstenotas četrās valstīs – Latvija, Bulgārija, Grieķija un Itālija.

Informatīvie materiāli:

BIBLIO projekta brošūra

BIBLIO specializācijas kursa buklets

BIBLIO specializācijas kursa brošūra

Papildus informācijai aicinām apmeklēt vietni www.biblio-project.eu. BIBLIO projekta aktualitātēm aicinām sekot Twitter (@digital_biblio) un Facebook (@DigitalBiblio).

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva