Jau 4171 MMU darbinieks ir paaugstinājis savas digitālās prasmes ar ES fondu atbalstu

Jau 4171 MMU darbinieks ir paaugstinājis savas digitālās prasmes ar ES fondu atbalstu

  • 11. oktobris, 2023. gads
  • 0 comments

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) aicina mazos un mikro uzņēmumus un pašnodarbinātās personas vēl tikai līdz 31.decembrim iesaistīties apmācību projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002), kas tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

No projekta sākuma līdz 2023. gada 1.oktobrim ar ES fondu līdzfinansējumu savas digitālās prasmes ir paaugstinājis jau 4171 mazo un mikro uzņēmumu darbinieks. Visvairāk apmeklētie kursi pēdējā pusgadā bija ​​“Mājaslapas meklēšanas rezultātu uzlabošanas ar SEO tehnoloģijām”, “IKT risinājumi uzņ​ēmuma finanšu vadībai”, “Datorizētā grāmatvedības uzskaite”, “Facebook iespējas biznesa veicināšanai”, “Instagram platforma biznesa veicināšanai – eksperta līmeņa kurss”, “PVN deklarācijas sagatavošana un darbību grupēšana sistēmā Jumis” un citi. 2023.gadā ir iespēja apgūt arī četrus jaunus kursus – “Instagram platforma biznesa veicināšanai – eksperta līmeņa kurss”, “Digitalizēta personāla pārvaldība programmā Jumis Personāls”, “3D projektēšanas pamati ar Trimble SketchUp Pro” un “PVN deklarācijas sagatavošana un darbību grupēšana sistēmā Jumis”.  Vairāk par mācību kursu saturu un plānoto kursu kalendāru ir iespējams iepazīties šeit.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

Vairāk informācijas par projektu pieejama šeit.

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva