Jauna digitālās ekosistēmas prasmju partnerība saskaņā ar Prasmju pilnveides paktu

Jauna digitālās ekosistēmas prasmju partnerība saskaņā ar Prasmju pilnveides paktu

  • 22. jūlijs, 2022. gads
  • 0 comments

2022. gada 18. jūlijā saistībā ar Prasmju pilnveides paktu Eiropas Komisija izveido jaunu partnerību, kuras mērķis ir veicināt darbaspēka prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, un piesaistīt vairāk cilvēku digitālajai rūpniecībai. Šī jaunā partnerība ir Eiropas Komisijas, uzņēmumu, organizāciju, arodbiedrību, universitāšu, mācību pakalpojumu sniedzēju un Eiropas Savienības nozaru asociāciju atbalsta un sadarbības rezultāts. Turklāt šī jaunā partnerība palīdzēs sasniegt Eiropas zaļās pārkārtošanās un digitālās pārkārtošanās mērķus, atbalstot privātpersonas un organizācijas būtisku digitālo prasmju apguvē.

“Digitālās ekosistēmas prasmju partnerībai saskaņā ar Prasmju pilnveides paktu būs vadošā loma, lai ES ekonomiku padarītu piemērotu nākotnes izaicinājumiem. Tas arī iedvesmos citus — gan digitālajā ekosistēmā, gan kādā citā industriālajā ekosistēmā — pārvērst digitālās iespējas par veiksmīgiem uzņēmējdarbības modeļiem, kas sniedz labumu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem.” — Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons (Thierry Breton).

Partnerība uzraudzīs, kuras ir darba tirgū pieprasītākās digitālās jomas darbinieku prasmes. Partneri izstrādās kopīgus mērķus, prognozēs nepieciešamās izmaiņas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas jomā, piemēram, pārkvalificējamo darba ņēmēju skaitu. Turklāt jaunā partnerība cieši sadarbosies ar citām EK iniciatīvām, kuras skar digitālās prasmes, piemēram, Digitālo prasmju un darbvietu koalīciju.

Eiropas Komisija Prasmju pilnveides pakta iniciatīvu oficiāli uzsāka 2020. gada 10. novembrī un tā ir viens no Eiropas Prasmju programmas darbības virzieniemTā mērķis ir aktivizēt privātās un publiskās ieinteresētās puses, investēt darbspējīgā vecuma cilvēku kvalifikācijas paaugstināšanā un pārkvalifikācijā, ievērojot un atbalstot šādus pamatprincipus:

  • Mūžizglītības kultūras veicināšana.
  • Ilgtspējīgu prasmju partnerību veidošana.
  • Prasmju piedāvājuma / pieprasījuma uzraudzība un prasmju vajadzību prognozēšana.
  • Diskriminācijas izskaušana, dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana.

#PactforSkills

Informācija tiešsaistē:
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva