Jauns atbalsta materiāls docētājiem “Mākslīgais intelekts augstākajā izglītībā”

Jauns atbalsta materiāls docētājiem “Mākslīgais intelekts augstākajā izglītībā”

  • 6. februāris, 2024. gads
  • 0 comments

Mākslīgais intelekts ir kļuvis par neatņemamu sociālās un arī izglītības vides sastāvdaļu, īpaši kopš ģeneratīvā intelekta pārtapšanas par plaši pieejamu rīku ikvienam, kuram ir piekļuve internetam. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra eksperti izstrādājuši mākslīgā intelekta vadlīnijas, kurās raksturota pieeja mākslīgā intelekta lietošanai studiju procesā, balstoties izglītības pētnieku paustajās nostādnēs, pasaulē vadošo universitāšu un RSU pedagoģiskajā praksē.

RSU institucionālā pozīcija ietver aicinājumu docētājiem un studējošajiem atbildīgi eksperimentēt ar ģeneratīvajiem mākslīgā intelekta rīkiem, pārliecinoties par informācijas uzticamību, datu privātumu, autortiesībām un akadēmisko godīgumu. Šāda pieeja RSU nodrošinās,  mākslīgā intelekta priekšrocību izmantošanu, pasargājot universitātes darbu no datu un informācijas drošības riskiem.

Vadlīniju mērķis ir sniegt praktiskus ieteikumus docētājiem un studējošajiem mākslīgā intelekta (MI) izmantošanai, ierobežošanai un lietošanas apguvei studiju procesā.

RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra izstrādātajas vadlīnijās “Mākslīgais intelekts augstākajā izglītībā” sniegts:

  • mākslīgā intelekta risinājumu raksturojums un to atbilstība pedagoģijas paradigmām,
  • ieteikumi akadēmiskajam personālam un studējošajiem atbildīgai mākslīgā intelekta izmantošanai,
  • praktisks ieskats stratēģijās, kā izmantot mākslīgā intelekta rīkus studiju pieredzes uzlabošanai,
  • pieeja mākslīgā intelekta risinājumu apvienošanai ar tradicionālajām mācīšanās un mācīšanas metodēm, tādējādi stiprinot studentcentrētas izglītības pieejas vērtības,
  • ģeneratīvā intelekta rīku apkopojums, kas papildināts ar to izmantošanas idejām augstākās izglītības kontekstā.

Vadlīnijas kalpo kā ierosme docētājiem uzdrīkstēties izmēģināt mākslīgā intelekta rīkus, atvērti dalīties pieredzē un kopīgi veidot vidi, kurā tiek pastāvīgi apzinātas mākslīgā intelekta risinājumu izmantošanas iespējas ne tikai no formāliem materiāliem, bet arī viens no otra iedvesmojoties inovatīvu ideju īstenošanai.

Vadlīnijas “Mākslīgais intelekts augstākajā izglītībā” pieejamas ŠEIT!

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Vietējā iniciatīva