Jauns ziņojums par darba devēju pieprasījumu pēc darbiniekiem tehnoloģiju jomā

Jauns ziņojums par darba devēju pieprasījumu pēc darbiniekiem tehnoloģiju jomā

  • 28. jūnijs, 2022. gads
  • 0 comments

Vadošā nekomerciālā datortehnoloģiju un komunikāciju ražotāju un dīleru asociācija (CompTIA) ir publicējusi 2021. gada ziņojumu par Eiropas darba devēju pieprasījumu pēc darbiniekiem tehnoloģiju jomā. Ziņojumā analizēti 10 tirgi visā Eiropā, tostarp Beļģija, Čehija, Francija, Vācija, Itālija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija un Spānija. CompTIA atziņas ir paredzētas darba devējiem, darba meklētājiem un politikas veidotājiem, un to mērķis ir izvērtēt Covid-19 ietekmi uz nodarbinātību, kā arī tehnoloģiju lomu pašreiz un to nākotnes tendences.

Pieaug Eiropas darba devēju aktivitāte darba tirgū

Covid-19 pandēmijas izraisītā nenoteiktība 2020. gadā izraisīja stagnāciju jaunu darbinieku pieņemšanā darbā daudzās organizācijās. Šā gada 1. ceturksnī ir uzrādīts darbā pieņemšanas aktivitātes pieagums, ko mēra pēc darba devēju sludinājumiem tehnoloģiju pozīcijās – tas ir palielinājies par 9%; ja to mēra attiecībā pret 2020. gada 3. ceturksni, pieaugums ir 40%. Pētījumā tika novērtēti darba devēji no 10 Eiropas valstīm, kuri 2021. gada 1. ceturksnī publicēja gandrīz 900 000 darba sludinājumu, kas skaidri liecina par pandēmijas izraisīto straujo jaunu darba vietu pieaugumu, turklāt novērojama izteikta nepieciešamību tieši pēc tehnoloģiju jomas darbiniekiem.

Pašreizējās darba vietu piedāvājuma tendences liecina, ka arvien biežāk aktuālas ir vakances uz tādām pozīcijām kā programmatūras izstrādātāji un tīkla administratori, un lielākajā daļā valstu programmatūras izstrādātāja loma veido lielāko daļu vakanto darba vietu. Attiecībā uz vairākām tehnoloģiju jomām, piemēram, mākslīgo intelektu, darba vietu piedāvājumi nav tik plaši izplatīti, tomēr tas nenozīmē, ka pieprasījums pēc speciālistiem šajā jomā nav pieaudzis. 

Mainās arī darba devēju pieprasītās prasmes; personāla atlases speciālisti parasti meklē tehnoloģiju jomā pieredzējušus kandidātus. Tās ir ne tikai tehniskās prasmes, piemēram, programmēšanas valodu pārzināšana, bet arī vispārīgās prasmes, piemēram, spēja strādāt komandā un komunikācijas prasmes darbā ar klientiem. Meklējot kandidātus, tiek uzsvērts, ka tehnoloģija ir saistīta ne tikai ar tiešu tehnoloģisku produktu vai pakalpojumu, ko piedāvā uzņēmums, bet arī uz uzņēmējdarbības aspektiem – ietekmi un izpratni, kā tieši tehnoloģijas var palīdzēt organizāciju un klientu attīstībai.

Nodarbinātības līmeņi un nozares

Kopumā IKT un komunikāciju nozarēs darbinieki tika pieņemti galvenokārt tehniskajos amatos, kam sekoja darbinieki amatos ražošanā, administratīvajos pakalpojumos un finanšu pakalpojumos. IKT nozarē izveidoto un aizpildīto tehnisko vakanču skaita pieaugums sākotnēji nav nekas pārsteidzošs, bet tas tikai vēl vairāk liecina par digitālās nozares nozīmes pieaugumu. Turklāt tas, ka IKT nozare, kam seko ražošana un finanšu pakalpojumi, norāda uz visu nozaru pašreizējo un turpmāko digitalizāciju, nozīmē to, ka darbinieki ar digitālajām prasmēm un ar tām saistītajām vispārīgajām prasmēm arī turpmāk tiks meklēti arvien vairāk, jo prasmes, kas vajadzīgas, lai darbotos digitālajā vidē, kļūst aizvien nozīmīgākas.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva