Kiberdrošības novērtēšanas rīks maziem un vidējiem uzņēmumiem

Kiberdrošības novērtēšanas rīks maziem un vidējiem uzņēmumiem

  • 15. maijs, 2023. gads
  • 0 comments

Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) ir izstrādājusi rīku, lai palīdzētu maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) novērtēt un uzlabot savu kiberdrošības līmeni. ENISA Kiberdrošības novērtēšanas rīks ir bezmaksas tiešsaistes resurss, lai noteiktu brieduma līmeni un salīdzinātu to ar līdzīgiem uzņēmumiem.

Uzņēmumam ir iespēja saņemt personalizētu kiberdrošības rīcības plānu, kas pielāgots konkrētajām vajadzībām ar mērķi paaugstināt kiberdrošības līmeni. Kiberdrošības līmeņa uzlabošana daudziem MVU var būt sarežģīta, ņemot vērā ierobežotos resursus un specifiski nepieciešamās kompetences.

Šis rīks paredzēts, lai novērtētu trīs galvenos kiberdrosības aspektus:

  • Cilvēki – darbinieku gatavību kiberincidenta gadījumā
  • Tehnoloģijas – izpratni par labāko praksi kiberdrošības jautājumu risināšanā
  • Procesi – organizācijā izmantoto metožu piemerotību kiberdrošības risku mazināšanai

ENISA sniedz atbalstu, lai uzlabotu ES dalībvalstu MVU izpratni par kiberdrošības riskiem un apdraudējumiem, lai tilts īstenotas labākās prakses kiberdrošības jomā visā ES un pasaulē, kā arī veicinātu ciešāku sadarbību speciālistu kopienā.

#ENISA #Cybersecurity

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva