Komisija pieņēmusi jaunu stratēģiju digitālās transformācijas virzīšanai Eiropā

Komisija pieņēmusi jaunu stratēģiju digitālās transformācijas virzīšanai Eiropā

  • 12. jūlijs, 2022. gads
  • 0 comments

Šī gada 30. jūnijā Eiropas Komisija pieņēma jaunu digitālo stratēģiju “Nākamās paaudzes digitālā komisija”. Tajā ir izklāstīta koncepcija par modernāku, digitāli attīstītāku un dinamiskāku pārvaldi, kas strādās, lai ES sasniegtu izvirzītos mērķus, tostarp tos, kas noteikti stratēģijās Eiropas zaļo kurss un Eiropas digitālo desmitgade. Šī stratēģija ir veidota tā, lai veicinātu pašreizējo IKT iniciatīvu turpmāku izmantošanu, koncentrējoties uz digitālo modernizāciju un inovatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Pieņemtajā dokumentā ir pieci stratēģiskie mērķi:

  • Veicināt digitālo kultūru
  • Veicināt digitāli gatavu ES politikas veidošanu
  • Uzņēmējdarbības virzītas digitālās transformācijas iespējas
  • Nodrošināt mūsdienīgu digitālo vidi
  • Saglabāt zaļu, drošu un noturīgu infrastruktūru kā pamatu Komisijas darbībām un jauniem darba veidiem.

Eiropas Savienības digitālā transformācija, ko paātrinājusi Covid-19 pandēmija, kļūst aizvien nozīmīgāka, ietekmējot visas ekonomikas nozares un ikdienu, darbu un saziņu. Stratēģija stiprinās iekšējo sadarbību, pieredzes un zināšanu apmaiņu starp ES dalībvalstīm.

Pārvaldes iestāžu darbiniekiem būs lielāks atbalsts, lai pilnveidotu savas digitālās prasmes, un energoefektīvs IT aprīkojums, kas palīdzēs veidot iekļaujošāku un ilgtspējīgāku darbību. Tiks stiprināta Eiropas aizsardzība pret kiberuzbrukumiem, izmantojot IT drošības pārvaldību un izglītojot darbiniekus kiberdrošības jomā. Digitālajā stratēģijā noteikto stratēģisko mērķu izpilde tiks regulāri uzraudzīta, lai novērtētu sasniegtos rezultātus.

Vairāk par jauno stratēģiju uzzināsiet šeit. #DigitalNext

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Telekomunikācijas
WiFi
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva