Latvijas Digitālo prasmju partneri dalās ar 2024. gada plāniem

Latvijas Digitālo prasmju partneri dalās ar 2024. gada plāniem

  • 22. decembris, 2023. gads
  • 0 comments

20. decembrī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Latvijas digitālās desmitgades ceļš”, kurā Latvijas digitālo prasmju partneri atskatījās uz 2023. gadā paveikto un dalījās ar galvenajām prioritātēm 2024. gadam.

Novembrī noslēdzās 2,5 gadus ilgais projekts “Digitālo prasmju partnerības platformas Latvijā”, kas tika īstenots ar Eiropas Komisijas Inovāciju un tīklu izpildaģentūras (Innovation and Networks Executive Agency) CEF TELECOM Calls 2019, programmas finansiālu atbalstu (līgums nr. INEA/CEF/ICT/A2019/2065474). Projekta mērķis ir veicināt nacionālo Digitālo prasmju koalīciju sadarbību, pieredzes apmaiņu un tīklošanās aktivitātes gan Latvijas, gan ES mērogā.

Latvijas Digitālo prasmju partnerības platforma pieejama no 2022. gada janvāra, apkopojot gan digitālo prasmju resursus, kas pieejami Latvijā un ko izstrādājuši partneri, gan Eiropas Savienības un citu dalībvalstu resursi. Platformā ir pieejamas vairāk kā 500 publikācijas, kas sasniegušas vairāk kā 7000 unikālos lietotājus. Latvijas Digitālo prasmju partnerība turpinās aktīvi un mērķtiecīgi darboties 2024. gadā, lai sasniegtu Eiropas Digitālās desmitgades mērķus.

Semināru atklāja LIKTA viceprezidente Māra Jākobsone, klātesošos informējot par Latvijas Digitālo prasmju platformas projekta rezultātiem, kā arī akcentējot nākošā gada prioritātes digitālo prasmju jomā un aicinot dalīties ar aktuālo Latvijas Digitālo prasmju partnerības platformā.

Nodarbinātības valsts aģentūras Attīstības un analītikas departamenta vadītāja Eva Lapsiņa dalījās ar informāciju par digitālo prasmju aktivitātēm 2024. gadā, kā arī pieejamajiem pakalpojumu digitalizācija un atbalsts digitālo prasmju apguvei. Kā viena no aktuālajām iespējām bezdarbniekiem, darba meklētājie un bezdarba riskam pakļautajām personām tika minēts Atveseļošanās fonda projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem”, kas tiek īstenots ar mērķi veicināt konkurētspēju un iekļaušanos darba tirgū, īstenojot profesionālās izglītības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas un neformālās izglītības pasākumus, un uzlabotas profilēšanas sistēmas ietvaros izstrādāt un ieviest digitālus prasmju novērtēšanas rīkus efektīvāka individuālā pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājuma veidošanai, uzsvaru liekot uz digitālajām prasmēm.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Projektu pārvaldības departamenta digitālo prasmju veicināšanas projektu nodaļas vadītāja Liene Priede informēja par šobrīd aktuālajām un turpmākajos gados plānotajām digitālo prasmju pilnveides aktivitātēm iedzīvotājiem Latvijā. Viena no galvenajām aktualitātēm ir projekts “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” ar mērķi veicināt digitālo pašapkalpošanās prasmju attīstību sabiedrībā, tādējādi veicinot personu veiksmīgāku iekļaušanos sabiedrībā, t.sk. nodarbinātībā, ikdienas sadzīves jautājumu mūsdienīgā risināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Izglītības un Zinātnes ministrijas Atveseļošanas fonda projektu ieviešanas nodaļas vadītāja Signe Briķe detalizēti izklāstīja par individuālo mācību kontu pieeju, kas ir ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas elementu pieaugušo izglītībai, radot plašākas iespējas un tiesības personām no 18+ gadiem saņemt atbilstoši darba tirgus prioritātēm, individualizētu piedāvājumu atbilstoši tā mērķiem un prasmju līmenim.

Aizsardzības ministrijas Eiropas Savienības kiberdrošības jautājumu nodaļas vadītājs Mihails Potapovs informēja par Kiberdrošības Kompetenču Kopienu Latvijā un aicināja iesaistīties valsts un pašvaldību iestādes, augstskolas, mazos, vidējos, lielos komersantus un nozares NVO.

Seminārā piedalījās pašvaldības un valsts iestāžu, izglītības iestāžu, uzņēmumu, nevalstisko organizāciju un reģionālo mācības centru pārstāvji, tai skaitā no Izglītības un zinātnes ministrijasVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Labklājības ministrijas, Kultūras informācijas sistēmu centra, Latvijas Universitātes, Baltijas Datoru Akadēmijas, CERT.LV, IF Latvia, FITA, Zemgales Reģionālā Kompetenču attīstības centra un Ventspils Digitālā centra u.c.

Semināra prezentācijas pieejamas ŠEIT.

Atbalsta Eiropas Komisijas Inovāciju un tīklu izpildaģentūras (Innovation and Networks Executive Agency) CEF TELECOM Calls 2019, programma. Līgums Nr. INEA/CEF/ICT/A2019/2065474

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva