Latvijas digitālo prasmju partneru pieredzes apmaiņas seminārs

Latvijas digitālo prasmju partneru pieredzes apmaiņas seminārs

  • 22. decembris, 2022. gads
  • 0 comments

20. decembrī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) organizēja pieredzes apmaiņas semināru, kurā Latvijas digitālo prasmju partneri atskatījās uz 2022. gadā paveikto un dalījās ar galvenajām prioritātēm 2023. gadam.

Pasākumā tika prezentēti projekta “WOMEN4IT” rezultāti Latvijā un Eiropā, kuru Latvijā īstenoja LIKTA sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru (NVA). Projekta ietvaros 8 digitālo darbu profilos tika apmācītas vairāk kā 900 jaunas sievietes projekta partneru valstīs. Projektā izstrādātie materiāli un metodoloģijas pieejamas visiem interesentiem platformā digitaljobs.women4it.eu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) projektu pārvaldības departamenta digitālo prasmju veicināšanas projektu nodaļas vadītāja Liene Priede informēja par šobrīd aktuālajām un turpmākajos gados plānotajām digitālo prasmju pilnveides aktivitātēm Latvijā. 2022. gada laikā projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta” ietvaros 2005 personas apguvušas Digitālo līderu mācību programmu un tālākizglītojušas 21657 personas. Tāpat ir izstrādātas un tīmekļa vietnē macibas.mana.latvija.lv pieejamas 3 bezmaksas tālmācības programmas – digitālajiem līderiem, digitālajiem aģentiem un sabiedrības digitālo prasmju attīstībai. Līdz 2026. gada maijam plānots nodrošināt vismaz 40 000 iedzīvotāju digitālo prasmju attīstību. Tas tiks īstenots Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna, 2.3.2.1.i. aktivitātes “Digitālās pašapkalpošanās prasmes un jauniešu tehnoloģiju prasmes” ietvaros.

Gunta Arāja, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Struktūrfondu departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā informēja par dažādām aktualitātēm izglītības jomā 2023. gadā, īpaši akcentējot plānotās aktivitātes un sadarbības iespējas visu līmeņu digitālo prasmju attīstībai iedzīvotājiem. 2023. gada prioritāte ir Latvijas Atveseļošanas plāna investīciju programmu digitālajās prasmēs uzsākšana. IZM pārziņā esošie Atveseļošanās fondu investīciju pasākumi, kuros projektu īstenošanas uzsākšana ir paredzēta 2023. gadā 66,3 milj. EUR apmērā paredz investīcijas visos digitālo prasmju līmeņos, kā arī mācību procesam nepieciešamās datortehnikas nodrošināšanu vairāku sociālo grupu izglītojamajiem un atbilstošas interneta jaudas izveidi izglītības iestādēs.

NVA direktore Evita Simsone dalījās ar statistiku par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem pasākumiem. Nodarbinātajiem, darba meklētajiem un bezdarbniekiem tiek piedāvāts izmantot NVA sniegtās iespējas neformālās un profesionālās izglītības ietvaros, kā arī piekļuve dažādām tiešsaistes kursu platformām digitālo prasmju pilnveidei. 2022. gadā dažādas iespējas izmantojuši vairāk kā 5000 klienti. Nodarbinātības valsts aģentūra un Ekonomikas ministrija (EM) ir izstrādājušas interaktīvu darba tirgus prognožu platformu, kurā pieejama informācija par esošo situāciju darba tirgū un NVA īstermiņa darbaspēka pieprasījuma prognozēm un par EM vidēja termiņa un ilgtermiņa darba tirgus prognozēm.

Pasākuma noslēgumā LIKTA viceprezidente Māra Jākobsone akcentēja nākošā gada prioritātes digitālo prasmju jomā un aicināja dalīties ar aktuālo, izmantojot Latvijas Digitālo prasmju partnerības platformu, kurā vienkopus tiek apkopoti gan Latvijas, gan Eiropas valstu digitālo prasmju resursi. LIKTA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 2023. gadā aktualizēs arī digitālo prasmju sadarbības memorandu, ietverot būtiskākās prioritātes laika periodam līdz 2027. gadam.

Semināra klātienē un tiešsaistē piedalījās pašvaldības un valsts iestāžu, izglītības iestāžu, uzņēmumu, nevalstisko organizāciju un reģionālo mācības centru pārstāvji, tai skaitā no Izglītības un zinātnes ministrijasVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Kultūras informācijas sistēmu centra, Latvijas Universitātes, Baltijas Datoru Akadēmijas, IF Latvia, FITA, Zemgales Reģionālā Kompetenču attīstības centra un Ventspils Digitālā centra u.c.

Semināra prezentācijas pieejamas ŠEIT.

LIKTA aktualitātēm aicinām sekot Twitter un Facebook.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva