Latvija bijusi aktīva Programmēšanas nedēļā 2023

Latvija bijusi aktīva Programmēšanas nedēļā 2023

  • 22. janvāris, 2024. gads
  • 0 comments

ES Programmēšanas nedēļas 2023 rezultātu pārskatā Latvija ierindojusies 2. vietā, apsteidzot Austriju, Nīderlandi, Grieķiju un citas valstis, nepanākot vien otro mazāko valsti pasaulē – Monako. Laikā no 2023. gada 7. līdz 22. oktobrim ieinteresētās puses visā Eiropā un ārpus tās organizēja tūkstošiem pasākumu. ES programmēšanas nedēļa 2023 noslēdzās ar vairāk nekā 70,000 reģistrētām aktivitātēm. Rezultātu pārskats ir sakārtots pēc reģistrēto pasākumu skaita proporcionāli iedzīvotāju skaitam.

ES Programmēšanas nedēļa ir 2013. gadā aizsākta iedzīvotāju iniciatīva, kuras mērķis ir iepazīstināt ikvienu interesentu ar programmēšanu un digitālo pratību interesantā un saistošā veidā. Pamatideja ir uzsvērt programmēšanas nozīmi skaitļošanas domāšanā, problēmu risināšanā, sadarbības un analītisko prasmju attīstīšanā, mudinot skolas un skolotājus veicināt digitālo pratību visā pasaulē.

ES programmēšanas nedēļu palīdz īstenot plaša, starptautiska brīvprātīgo kopiena. ES programmēšanas nedēļas balsts ir tās vēstnieki, vadošie skolotāji un izglītības ministriju pārstāvji Eiropas Savienībā un Rietumbalkānu valstīs, un viņus kopā dēvē par izglītības koordinatoriem.

Uzzini vairāk par vēstniekiem, vadošajiem skolotājiem un izglītības koordinatoriem Latvijā

Bezmaksas mācību materiāli un tiešsaistes kursi

Iemācoties programmēt, mēs spējam labāk izprast strauji mainīgo pasauli ap mums, uzlabot savu izpratni par to, kā darbojas tehnoloģijas, un attīstīt prasmes un spējas, lai izpētītu jaunas idejas un radītu inovācijas.

#CodeWeek

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva