Mākslīgā intelekta prasmju vajadzību analīzes ziņojums 2023

Mākslīgā intelekta prasmju vajadzību analīzes ziņojums 2023

 • 20. jūnijs, 2023. gads
 • 0 comments

Mākslīgā intelekta (MI) joma pēdējos gados ir piedzīvojusi ievērojamu izaugsmi, radikāli mainot dažādas nozares un veidojot tehnoloģiju nākotni. MI attīstību veicina pieaugošā datu pieejamība un sasniegumi mašīnmācīšanās algoritmos.

Eiropas Savienības finansētā projekta ARISA ietvaros izstrādātā ziņojuma “Mākslīgā intelekta prasmju vajadzību analīze 2023″ mērķis ir gūt visaptverošu izpratni par nepieciešamajām MI prasmēm Eiropā. Ziņojums tiks izmantots MI prasmju stratēģijai Eiropai, kādu izstrādās projekta nākamajā posmā.

Galvenie secinājumi par profesijām, kurās nepieciešamas MI prasmes:

 • Visvairāk nepieciešamās profesijas mākslīgā intelekta praktiķiem ir datu zinātnieki, datu inženieri un it īpaši mašīnmācīšanās inženieri, tostarp NLP inženieri un datorredzes inženieri.
 • Jauna, strauji attīstoša profesija, kam ir steidzami jāpievērš uzmanība, ir operatīvais inženieris.
 • Rodas arī vajadzība pēc MI pārvaldības un atbalsta profesijām, un visvairāk ir prognozēta vajadzība pēc mākslīgā intelekta stratēģiskās plānošanas un ētikas speciālistiem un MI kvalitātes kontrolieriem.
 • Organizatoriskajiem lēmumu pieņēmējiem, piemēram, uzņēmumu vadītājiem un vidēja līmeņa vadībai, un politikas veidotājiem ir vajadzīgas pamata zināšanas un prasmes MI jomā.
 • Politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji paļaujas uz MI konsultantiem, kuri apvieno padziļinātas zināšanas un prasmes mākslīgā intelekta jomā ar speciālajām zināšanām par politiku vai uzņēmējdarbību.
 • Šie atzinumi var palīdzēt pilnveidot ESCO profesijas, kā arī kalpot kā ierosinājumi izstrādāt jaunas (vai grozīt) profesijas.

Galvenie secinājumi par MI speciālistu, politikas veidotāju un lēmumu pieņēmēju prasmju vajadzībām:

 • Katrai MI profesijai (piemēram, datu zinātniekam, mašīnmācīšanās inženierim) ir savs īpašs tehnisko prasmju kopums, kas var arī atšķirties atkarībā no MI profesionāļa konkrētā konteksta.
 • Katrai MI profesijai ir vajadzīgs arī prasmju kopums transversālos jautājumos (piemēram, ētika, drošība), vispārīgās prasmes (piemēram, problēmu risināšana) un prasmes par darbību organizācijās.
 • Politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem ir vajadzīgas pamata zināšanas un prasmes MI jomā, tostarp pamata terminoloģija un prakse, MI ētika un tiesību akti un noteikumi.
 • MI konsultantiem ir vajadzīgas MI konsultāciju prasmes, kas aptver, piemēram, MI riska pārvaldību, MI atbilstību, MI stratēģiju un MI īstenošanu.
 • Lai Eiropa virzītos uz priekšu MI jomā, steidzami jāpievērš uzmanība gan pamata zināšanām un prasmēm MI jomā, gan mākslīgā intelekta konsultāciju prasmēm.

MI tirgus strauji paplašinās, un prognozes liecina, ka turpmākajos gados tas sasniegs vēl nepieredzētu līmeni. MI attīstība sniedz organizācijām daudzas iespējas ieviest jauninājumus, uzlabot efektivitāti un piedāvāt jaunus pakalpojumus. Tomēr tas rada arī svarīgus apsvērumus attiecībā uz ētiku, pārredzamību un atbildīgu mākslīgā intelekta izstrādi. Atzīstot mākslīgā intelekta potenciālu, Eiropas Savienība ir spērusi nozīmīgus soļus, lai veidotu MI tehnoloģiju izstrādi, ieviešanu un regulējumu. ES politikas iniciatīvu mērķis ir nodrošināt ētisku un uzticamu MI, vienlaikus veicinot inovācijas un konkurētspēju.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva