Nenokavē iespēju pieteikties Eiropas digitālo prasmju balvai 2023!

Nenokavē iespēju pieteikties Eiropas digitālo prasmju balvai 2023!

  • 5. aprīlis, 2023. gads
  • 0 comments

Pieteikumus Eiropas digitālo prasmju balvai 2023 iespējams iesniegt vēl tikai dažas dienas – līdz 8. aprīlim. Tā ir Eiropas Komisijas un Eiropas Digitālo prasmju un darbavietu platformas komandas īstenota iniciatīva ar mērķi noskaidrot, apbalvot un popularizēt labākos projektus un iniciatīvas digitālo prasmju jomā visā Eiropā!

Digitālo prasmju un darbvietu platformas komanda jau ir saņēmusi lielu skaitu interesantu projektu un iniciatīvu no visas Eiropas piecās balvas kategorijās:

  • Iespēju nodrošināšana digitālajā jomā jauniešiem (t. i., projekti, kuru mērķis ir ieinteresēt un piesaistīt jauniešus IKT profesijām, digitālo plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes iniciatīvas jauniešiem, hakatoni u.c.).
  • Digitālā prasmju pilnveide IKT speciālistiem (t. i., digitālo prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iniciatīvas dažādās darbības jomās, visu līmeņu IKT speciālistu profesionālajai pilnveidei).
  • Digitālās prasmes izglītībai (t. i., projekti, kas vērsti uz izglītotāju un/vai izglītojamo un izglītības pārvalžu darbinieku digitālo prasmju pilnveidi).
  • Digitālās prasmes un digitālā iekļaušana plašākai sabiedrībai (t. i., digitālo prasmju pilnveides mācības un digitālo plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes iniciatīvas vecāka gadagājuma cilvēkiem, bezdarbniekiem, mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām u.c.).
  • Sieviešu iesaiste IKT nozarē un digitālajos darbos (t. i., projekti, kas īpaši vērsti uz to, lai veicinātu iesaisti un palielinātu sieviešu īpatsvaru IKT jomā).

Pieteikties tiek aicinātas visu veidu organizācijas ar nosacījumu, ja vismaz viens no iesniedzējiem atrodas kādā no ES valstīm. Katru projektu un iniciatīvu var iesniegt vienā no piecām kategorijām, un pieteikuma iesniedzējiem būs iespēja detalizēti izklāstīt, kas ir mērķauditorija un kāda ir ietekme uz digitālo prasmju jomas attīstību un digitālās plaisas mazināšanu konkrētajā darbības jomā. Sākot no pamatprasmēm, piemēram, datora vai planšetdatora izmantošanas, līdz IKT speciālistu profesionālajai pilnveidei.

Viens no sekmīga pieteikuma atlases kritērijiem būs projekta inovatīvais raksturs, komunikācijas pasākumi, kas īstenoti, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku sasniedzamību. Uzmanība tiks pievērsta projekta ilgtspējai, kā arī visas sociālās un kultūras izcelsmes cilvēku iekļaušanu.

Pieteikumu iesniegšanas tiešsaistes forma pieejama ŠEIT.

Saņemto pieteikumu izvērtēšanas žūrijas komisijā ir iesaistīti Eiropas līmeņa eksperti. Plānots, ka balvu saņēmēji tiks paziņoti jūnijā. Vairāk informācijas par Eiropas digitālo prasmju balvu 2023 pieejama ŠEIT.

Vairāk informācijas par uzvarētājiem iepriekšējos gados, lai iedvesmotos no jau īstenotajiem projektiem, pieejama ŠEIT.

Ja rodas papildu jautājumi, rakstiet uz e-pastu info@digitalskillsjobs.eu.

#EuropeanDigitalSkillsAwards2023

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva