Noslēdzies mazo un mikro komersantu apmācību projekts!

Noslēdzies mazo un mikro komersantu apmācību projekts!

  • 28. janvāris, 2024. gads
  • 0 comments

Vairāk nekā 1650 Latvijas mazie un mikro komersanti un pašnodarbinātie ir papildinājuši savu darbinieku  zināšanas apmācību projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002), kas tika īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

Projekts tika uzsākts 2016. gada decembrī ar mērķi veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

Līdz 2023.gada beigām tika īstenotas vairāk kā 4230 apmācības un 71 mācību kurss. Projekta laikā tika īstenotas apmācības šādos tematiskajos blokos:

  • Digitālās tehnoloģijas;
  • Uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija;
  • Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai.

Praktisko apmācību mērķis bija nodrošināt MMU darbiniekiem iespēju izmēģināt jaunus IKT rīkus un tehnoloģijas, mācoties nelielās grupas un saņemt pieredzējušu pasniedzēju atbalstu.

Praktiskie uzdevumi tika pielāgoti uzņēmumu reālam darba situācijām, tādejādi veicinot dalībnieku izpratni par to, kā jaunās tehnoloģijas un rīki var uzlabot uzņēmuma iekšējos procesus, efektivizēt produktu un pakalpojumu ražošanu, ieviest e-komercijas risinājumus, atrast jaunus tirgus, uzlabot produktivitāti un konkurētspēju.

Projekta īstenošanā kvalificējās un aktīvi iesaistījās 1652 mazie un mikro komersanti un pašnodarbinātie, izmantojot iespēju saņemt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu savu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai.

Projekta noslēgumā apkopotie statistikas dati rāda, ka visaktīvāk mācībās piedalījušies dalībnieki vecumā no 26 līdz 50 gadiem – 68.56% no visiem dalībniekiem, 24.23% dalībnieku bijuši vecumā no 51 līdz 64 gadiem, 5.84% – vecāki par 65 gadiem, bet 1.37% dalībnieku bijuši jaunāki par 25 gadi. 77.97% mācību dalībnieku bija sievietes, bet 22.03% – vīrieši.

Projekts tika īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros, sadarbībā ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

Vairāk informācijas par projektu: https://likta.lv/mmu-kursi/

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva