NVA pilnveido sadarbību ar starptautisko atvērto tiešsaistes kursu platformu “Coursera”

NVA pilnveido sadarbību ar starptautisko atvērto tiešsaistes kursu platformu “Coursera”

  • 29. novembris, 2023. gads
  • 0 comments

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un starptautiskā atvērto tiešsaistes kursu platforma “Coursera” uzsāk tiešo sadarbību un klientiem, kuriem nepieciešams apgūt vai pilnveidot darba tirgū pieprasītās pasmes, piedāvās bezmaksas mācības šajā platformā. Tā ir lieliska iespēja bez maksas apgūt NVA apstiprinātās neformālās izglītības programmas informācijas tehnoloģiju, datorzinību, datu zinātnes,  uzņēmējdarbības un pārvaldības jomā, apgūt profesionālās ievirzes angļu valodu, kā arī attīstīt caurviju prasmes – komunikāciju un sadarbību darba vidē, mācīšanās spējas un metodes, pašorganizēšanos un laika menedžmentu, radošumu un inovācijas profesionālajā vidē.

Lai pretendētu uz platformas “Coursera” bezmaksas mācību licenci, interesentiem būs jāaizpilda pieteikuma anketa NVA tīmekļvietnē, norādot izvēlēto mācību programmu. NVA, saņemot pieteikumu, izvērtēs Jūsu atbilstību mācību nosacījumiem un informēs par mācību uzsākšanas laiku.

Gada laikā nodarbinātie varēs mācīties ne vairāk kā sešus mēnešus, savukārt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā reģistrētie klienti – ne vairāk kā četrus mēnešus. Mācības platformā “Coursera” notiek galvenokārt angļu valodā!  Ja mācību programma tiks veiksmīgi apgūta, mācību dalībnieks saņems sertifikātu.

NVA direktore Evita Simsone: “Mūsdienu strauji mainīgajā darba tirgū, ikvienam no mums ir nemitīgi un visa mūža garumā jāmācās, jo digitalizācijas un augsto tehnoloģiju laikmetā zināšanas un prasmes ātri noveco, tādēļ ir nepieciešams pastāvīgi pilnveidot esošās prasmes un apgūt jaunas, lai varētu konkurēt darba tirgū. Mūsdienīgas iespējas celt savu konkurētspēju darba tirgū Latvijas darba ņēmējiem piedāvā un ik gadu pilnveido NVA. Ar starptautisko atvērto tiešsaistes kursu platformu “Coursera” mums jau ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība – arī līdz šim 86% mūsu klientu no visām NVA piedāvātajām attālinātās izglītības platformām bija izvēlējušies tieši šo platformu, kurā mācību programmas ir izstrādājušas dažādu valstu vadošās izglītības iestādes un uzņēmumi. Un tagad mēs šo sadarbību attīstām un stiprinām, mūžizglītības iespējas padarot vēl pieejamākas un draudzīgākas mūsu klientiem.”

Starptautiskās atvērto tiešsaistes kursu platformas “Coursera” izpilddirektors Džefs Madžinkalda (Jeff Magionkalda): “Esmu pagodināts paziņot par “Coursera” un Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbību darbaspēka attīstībai, lai valsts iedzīvotājus sagatavotu strauji mainīgajai pasaulei. Pasaules Ekonomikas foruma jaunākajā ziņojumā par darbavietu nākotni “Future of Jobs Report” prognozēts, ka līdz 2027. gadam vairāk nekā 60% darba ņēmēju būs jāpārkvalificējas, un šajā periodā pasaules darba tirgū izveidosies 4 miljoni jaunu amatu, kas saistīti ar digitālajām tehnoloģijām. Kopīgiem spēkiem nodrošināsim Latvijas iedzīvotājiem, kas zaudējuši darbu vai pakļauti  bezdarba riskam, piekļuvi tirgus prasībām atbilstošām augstas kvalitātes mācību programmām, ko izstrādājuši pasaules vadošie uzņēmumi un universitātes, tostarp Meta, IBM, Jeila un Londonas Impērijas koledža. Šī partnerība ir turpinājums Coursera sadarbībai ar Latviju. Vēlos pateikties mūsu kolēģiem Latvijā – NVA un Labklājības ministrijai. Mūsu kopīgais redzējums virza tuvāk nākotni, kurā ikviens Latvijas iedzīvotājs var pilnībā atraisīt savu potenciālu. Mēs priecājamies sadarboties ar jums.”

Pieteikties bezmaksas mācībām platformā “Coursera” interesenti var no šī gada 29. novembra, bet uzsākt izvēlēto programmu apguvi – 2024. gada janvārī.

Plašāka informācija par NVA un atvērto tiešsaistes kursu platformas “Coursera” piedāvājumu izlasāma NVA tīmekļvietnes sadaļā “Coursera piedāvājums”.

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva