Article

0

Mākslīgā intelekta tehnoloģiju izpēte, ņemot vērā bērnu tiesības

Kopīgais pētniecības centrs publicējis ziņojumu par mākslīgo intelektu un bērnu tiesībām, kurā galvenokārt ieteikts iesaistīt bērnus un viņu aprūpētājus jaunas politikas un iniciatīvu izstrādē pētniecībā, politikā un rūpniecībā, balstot uz mākslīgā intelekta tehnoloģijām.

  • 11. jūlijs, 2022. gads
0

ES dalībvalstu mērķi attiecībā uz sociālāku Eiropu līdz 2030. gadam

ES nodarbinātības un sociālo lietu ministri iepazīstinājuši ar nacionālajiem mērķiem līdz 2030. gadam, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu. Valstu saistības kopā veido 57,6% no pieaugušo izglītības līdzdalības, sasniedzot lielāko daļu no ES 2030. gada mērķrādītāja 60%.

  • 1. jūlijs, 2022. gads
0

DigComp 2.2: Atbalsts darbam ar mākslīgā intelekta sistēmām

DigComp 2.2 palīdz izprast mākslīgā intelekta sistēmu ietekmi un iepazīstieties ar praktiskiem piemēriem par jaunajām tehnoloģijām mūsu ikdienas dzīvē, lai varētu ar tām pārliecināti, kritiski un droši rīkoties.

  • 21. jūnijs, 2022. gads