Article

0

Eiropas Prasmju gads: Aptauja parāda prasmju trūkumu MVU

2023. gada maijā Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts publicēja Eirobarometra aptauju par Eiropas Prasmju gadu ar mērķi novērtēt prasmju trūkumu mazajos un vidējos uzņēmumos un izpētīt darbā pieņemšanas un darbinieku noturēšanas stratēģijas.

  • 3. oktobris, 2023. gads
0

Ziņojums par stāvokli digitālajā desmitgadē

Pirmajā ziņojumā par stāvokli digitālajā desmitgadē ir izvērtēts ES progress virzībā uz sekmīgu digitālo pārveidi, kā izklāstīts Eiropas Digitālās desmitgades politikas programmā 2030. gadam.

  • 2. oktobris, 2023. gads
0

Runa par stāvokli Eiropas Savienībā 2023. gadā

Šī gada 13. septembra Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena Eiropas Parlamentā uzstājās ar ikgadējo runu par galvenajām prioritātēm un pamatiniciatīvām nākamajam gadam, kuru pamatā ir Eiropas Savienības panākumi un sasniegumi pēdējos gados.

  • 26. septembris, 2023. gads
0

Digitālās darbvietas: padziļinātā analīze

Padziļināta analīzes rezultāti norāda uz to, kā dažādi Eiropas ietvari Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju ietvars (ESCO) un e-kompetences ietvars (e-CF) apraksta digitālos darbus, profesijas un amatus. 

  • 26. septembris, 2023. gads
0

IZM un Google vienojas par sadarbību skolotāju izglītošanā digitālajā pedagoģijā

Trešdien, 20. septembrī Izglītības un zinātnes ministrija parakstīja saprašanās memorandu ar “Google Cloud” partneri SIA “Baltijas Informācijas Tehnoloģijas” par sadarbību zināšanu pārnesei “Google for Education” vides izmantošanai izglītībā un skolotāju izglītošanā digitālajā pedagoģijā.

  • 22. septembris, 2023. gads
0

Aicina pieteikties jauniem bezmaksas digitālo prasmju pilnveides kursiem

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija ar Microsoft Philantropies finansiālu atbalstu piedāvā bezmaksas digitālo prasmju pilnveides kursus, kas palīdz pilnveidot darbinieku kvalifikāciju un paaugstināt efektivitāti darbā un ikdienā.

  • 4. septembris, 2023. gads