Article

0

Aicina pieteikties tiešsaistes darba dienai „Darbs un karjera Latvijā”

Darba devēji aicināti reģistrēties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES rīkotajā tiešsaistes darba dienā „Darbs un karjera Latvijā”, kas norisināsies šī gada 18. oktobrī no plkst. 14.00 līdz 16.00 Eiropas darba dienu platformā.

  • 7. oktobris, 2023. gads
0

Eiropas kiberdrošības mēnesis 2023

Katru gadu oktobrī visā Eiropas Savienībā norisinās ikgadējā kampaņa “Eiropas kiberdrošības mēnesis”, kuras mērķis ir informēt sabiedrību par aktuālajiem kiberdrošības apdraudējumiem.

  • 6. oktobris, 2023. gads
0

Eiropas Prasmju gads: Aptauja parāda prasmju trūkumu MVU

2023. gada maijā Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts publicēja Eirobarometra aptauju par Eiropas Prasmju gadu ar mērķi novērtēt prasmju trūkumu mazajos un vidējos uzņēmumos un izpētīt darbā pieņemšanas un darbinieku noturēšanas stratēģijas.

  • 3. oktobris, 2023. gads
0

Ziņojums par stāvokli digitālajā desmitgadē

Pirmajā ziņojumā par stāvokli digitālajā desmitgadē ir izvērtēts ES progress virzībā uz sekmīgu digitālo pārveidi, kā izklāstīts Eiropas Digitālās desmitgades politikas programmā 2030. gadam.

  • 2. oktobris, 2023. gads
0

Runa par stāvokli Eiropas Savienībā 2023. gadā

Šī gada 13. septembra Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena Eiropas Parlamentā uzstājās ar ikgadējo runu par galvenajām prioritātēm un pamatiniciatīvām nākamajam gadam, kuru pamatā ir Eiropas Savienības panākumi un sasniegumi pēdējos gados.

  • 26. septembris, 2023. gads
0

Digitālās darbvietas: padziļinātā analīze

Padziļināta analīzes rezultāti norāda uz to, kā dažādi Eiropas ietvari Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju ietvars (ESCO) un e-kompetences ietvars (e-CF) apraksta digitālos darbus, profesijas un amatus. 

  • 26. septembris, 2023. gads