Pasniegtas Women4IT atzinības balvas par ieguldījumu sieviešu iesaistē IKT nozarē

Pasniegtas Women4IT atzinības balvas par ieguldījumu sieviešu iesaistē IKT nozarē

  • 25. janvāris, 2022. gads
  • 0 comments

20. janvārī noritēja Women4IT Eiropas konference “The path towards gender equality in digital’, kurā projekta partneri kopā ar sadarbības partneriem un speciālistiem kopīgi atskatījās uz paveikto un diskutēja par digitālās pasaules iespējām sievietēm. Konferences noslēgumā, pateicībā par sadarbību un sniegto ieguldījumu sieviešu iesaistē IKT nozarē, tika pasniegtas Women4IT atzinības balvas.

Atzinības balvas saņēma uzņemumi un oranizācijas, kas palīdzējušas sievietēm apgūt jaunas prasmes un veiksmīgāk uzsākt karjeru digitālajā nozarē, kā arī veicinājuši sieviešu izaugsmi. Latvijā atzinības balvas par ieguldījumu saņēma trīs organizācijas:
• Par atbalstu sievietēm jaunas karjeras uzsākšanā – Nodarbinātības Valsts aģentūra
• Par sieviešu motivēšanu, IKT nozares popularizēšanu un atbalsta pasākumu rīkošanu – Riga TechGirls
• Par sieviešu atbalstu reģionā un IKT nozares popularizēšanu sieviešu vidū – Liepaja TechGirls

Kā arī par sniegto atbalstu sieviešu izaugsmes veicināšanā un iesaistē IKT nozarē, balvu saņēma trīs Latvijas uzņēmumi:
• Par iekļaujošas vides veidošanu un atbalstu sievietēm jaunas karjeras uzsākšanā – SIA „Test DevLab”
• Par iekļaujošas, atvērtas un pārskatāmas vides veidošanu un atbalstu metoringa nodrošināšanā sievietēm, kuras vēlas uzsākt jaunu karjeru – SIA „TET”
• Par IKT nozares popularizēšanu un mācību programmu izstrādi pārkvalifikācijai, kā arī iedvesmojoša piemēra rādīšanu jaunām sievietēm, kuras vēlas uzsākt karjeru IKT nozarē – A/S “If Latvia”

Par projektu
Šā gada pavasarī mācības noslēdza pēdējās projekta Women4IT kursu dalībnieces un kopumā Latvijā iespēju apgūt prasmes digitālajiem darbiem izmantoja 125 jaunas sievietes. Šobrīd vairāk kā divas trešdaļas no projekta Women4IT mācību dalībniecēm ir uzsākušas jaunas darba gaitas. Mācības un karjeras atbalsta pasākumi tiek organizēti Latvijā, īstenojot starptautiskās partnerības projektu “Women4IT” (Nr. 2017-1-094), kas tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros un kura mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos. Projekta atbalsta grupa – jaunas sievietas vecumā no 19 līdz 29 gadiem, kuras nestrādā, nemācās un neapgūst arodu (NEET).

Vairāk informācija par projektu: likta.lv/women4it/

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Ārpus ES
Latvija
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva